За нас

Ние сме млади хора, членове на Българската социалистическа партия! Ние сме свързани с лявата идея, защото лявото е: свобода, солидарност, равен старт, кауза!

Ела при нас

Заслужаваме качествено образование и работа. Здравето ни не е стока. Не искаме да има пропаст между бедни и богати. Ела при нас, защото БСП е партияТА. Ела при нас, защото БСП е решението!

Актуално

Петиция в подкрепа на образованието. Достъпът до всеобщо образование ще се ограничи, което обещава сигурна растяща неграмотност. Нека спрем това, все още има време!