SandD

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент обявява конкурс за стажантско място

Заинтересованите младежи трябва да изпратят автобиография, копия от дипломи и сертификати и кратко мотивационно писмо „Защо искам да участвам в стажантската програма” в срок до 27 ноември 2015 г.

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент обявява конкурс за едно стажантско място за обучение по програма Франсис Валс на Групата на социалистите и демократите (СиД) в ЕП. Групата на СиД предлага много възможности, младите хора да се запознаят в рамките на стаж с нейната работа, както и с работата на Европейския парламент, което допринася за задълбочаване на интеграцията на гражданите в Европа.

В интерес на справедливостта всички стажанти на СиД получават стипендия. Те ще могат да следят работата на парламентарните комисии, да работят с екипа на пресата, да участват в дейността на групата и т.н.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
– Да са граждани на страна-членка на Европейския съюз
– Да са във възрастовата граница 18 – 35 г.
-Да споделят ценностите на европейските социалисти и демократи
– Да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз, както и много добро владеене на един от работните езици на СиД (английски, френски, испански или немски)

Стажът е петмесечен и стартира от 15 февруари 2016 до 15 юли 2016 г.

Заинтересованите младежи трябва да изпратят автобиография, копия от дипломи и сертификати и кратко мотивационно писмо „Защо искам да участвам в стажантската програма” в срок до 27 ноември 2015 г. на следния адрес: s-d.delegationbg@europarl.europa.eu , както и задължително да попълнят онлайн формуляра на http://www.socialistsanddemocrats.eu/francis-vals-fund .

При изпращане на необходимите документи за кандидатстване на упоменатия имейл адрес следва да бъде отбелязано откъде разбрахте за поканата за стаж и по каква линия кандидатствате.