newLogo

Младите социалисти и тази година не забравиха приятелите си от Дневния център за възрастни с увреждания в Перник

МО в БСП Перник посети Центъра по случай Международния ден на хората с увреждания, както всяка година.

Младежите се запознаха с новите начинания на посетителите на центъра, сред които е поддържана от тях оранжерия и красива градина, в която те собственоръчно са посадили плодни дръвчета.

„Вниманието е най – важно за тази по – уязвима част от населението и ние се стараем да покажем на хората с увреждания, че те не са изключени от обществото. Проблем е обаче, че и в бюджета за следващата година, средствата за хора с увреждания са недостатъчни. Не може социалната помощ за дете с увреждане да е 217 лв., това е дори под официалния праг на бедността.”, казаха от Младежкото обединение.