Костадин Атанасов

“Моята кауза е община Банско”

Костадин Атанасов е роден в град Банско. Завършил е средното си образование в Лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” – Банско, специалност – дърворезба. Има бакалавърска степен по „Дървообработване и производство на мебели“ в Лесотехническия университет в София, квалификация – инженер. В момента следва магистратура – „Финанси“ в Югозападния университет “Неофит Рилски”. Работи като мениджър в голяма производствена компания за дограма. Обичам книгите, спорта и красивата Пирин планина. Кандидат съм за общински съветник в Община Банско от листата на БСП.

 – „Младежка политика“ – какво представлява това? Каква е българската практика и какво представлява?

Грижата за младите хора е една от най-важните национални каузи, за да осигурим нормално развитие на държавата. Може и да има някаква стратегия или концепция, но на практика такава политика липсва. И достатъчен аргумент на моето твърдение са напускащите млади хора от България. ЕС взе решение за отделяне на 1 млрд.евро за 2015 година по програми за младежка заетост, като част от тях ще стигнат и до България.  А именно един от най – важните проблеми, който тревожи нашето общество е непрекъснато растящата младежка безработица. В тази връзка мисля, че правителството трябва да се замисли сериозно по въпросите с образованието което не е съобразено с изискванията на пазара на труда и професионалната реализация след колежа или университета.

 – Вече сме в предизборна кампания и проблемите на населените места отново изплуват. Каква е политиката на местната власт към младите хора, има ли я изобщо?

Политиката на една община трябва да бъде такава, че да създава условия за просперитет и сигурност за нейните жители. Управлението на една община трябва да е в защита на интересите на обикновенния човек, а не на някой феодал. Да не се възпрепятстват и страхуват гражданите да изложат мнението си, да има чуваемост за проблемите на хората и да се работи за тяхното решаване, а не да се замитат под килима. Към настоящия момент това категорично не се наблюдава. За проблемите по места винаги се говори само преди избори, а решаването на проблемите с младите хора трябва да бъдат приоритетни и принципни. За тях управляващите се досещат единствено по време на избори. Предимно техни партийни кадри се назначават на възлови позиции без нужната квалификация и ерудиция, а това само задълбочава проблема. Не трябва да се работи на парче и повърхностно както досега, а в перспектива, дългосрочно и последователно.За съжаление популизма и демагогията е взела надмощие пред обсъждане и реализиране на младежката политика.

 – Какви са конкретните слабости по отношение на младите хора и как могат да се преодолеят?

Основната слабост според мен е липсата на диалог между общината и младите хора на който да се чуят проблемите им. Например в Банско, има създаден консултативен младежки съвет, но той трябва да бъде по енергичен и деен като инициативи и идеи. Консултативният съвет трябва да бъде градивен и конструктивен орган на работата на общинската администрация и креативен откъм свежи идеи. Според мен трябва да се преструктурира и увеличи състава на този орган, за да се превърне той наистина в един работещ орган. За да останат младите хора в общината трябва да се провокира техния интерес. Да се реализират проекти, да се утвърди и популяризира младежкото доброволчество.

 – Повече негативи или позитиви съпътства изминалия мандат в община Банско?

За съжаление слабостите и грешките са повече от положителните неща. Градът е заприличал на лунен пейзаж, заради подмяната на канализацията и водопроводната мрежа. Разкопаните и непроходими улици създават неудобство освен на банскалии и на гостите на града. Най-тежко за придвижване е за майките с колички и за възрастните хора. Неправилно обмислената и конфликтно функционираща синя зона по – скоро създава затруднения, отколкото да ги решава. Спирането на свободния достъп до администрацията също е проблем за гражданите на Банско. Хората са силно разтревожени и от разпределението на общинските терени за земеделски цели на приближени до сегашното ръководство на общината. За истинските земеделски производители,занимаващи се години наред с животновъдство, има сериозен дефицит на терени.

 – Явно има доста натрупани проблеми за решаване. Вие какво бихте направили като общински съветник? В каква насока ще работите?

Общинският съвет е мястото където да предложа моите идеи относно младежката политика, образование, спорт. Имам конкретни предложения който са застъпени в предизборната платформа на БСП – Банско за подобряване на образованието и здравеопазването, за подобряване на жизнената среда и публичните услуги, за намаляване на престъпността и опазване на полските имоти, за утвърждаване и популяризиране на програмите за младежкото доброволчество, което ще бъде с видимо положителни последици за младите хора. Ще предложа и отстоявам дебатирането и обсъждането на младежката политика и безработица да е застъпено поне един път месечно в дневния ред на Общински съвет – Банско. И не на последно място като съветник принципно и съвестно ще отстоявам интересите на трудовия човек, без да отстъпвам пред натиска на икономически групи и користни интереси.