dddddd

На Международния ден на труда 8 младежи споделят защо трябва да кажем “НЕ!” на сивата икономика и паралелната държава

По случай Международния ден на труда от МО в БСП искаме да ви представим позициите на 8 млади българи, членове на МО в БСП, по теми, свързани с понятията “сива икономика” и “паралелна държава”.

Още реализацията и условията на труд на българите в родината, достойното заплащане за всеки, както и различията между принципите и идеите на политическите сили по отношение на правенето на политики. 

Всеки младеж отговори на въпроси за това защо е важно българинът да знае какво значат понятията “паралелна държава” и “сива икономика” и защо ние, всички българи, трябва да се борим заедно срещу тях.

Запознайте се с част от младите лица на БСП и техните гледни точки.

Атанас Атанасов 

DSC_0438

Наско, що е то „сива икономика”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

Сивата икономика е едно от многото лица на паралелната държава. Нейната сянка пада върху всички нас, но най-тежко удря правата на трудещите се. Сивата икономика всеки ден отнема изконните права за достойно заплащане и условия на труд. Наша обща отговорност е да се борим срещу тези порочни практики.

Възможно ли е предотвратяването на порочната практика с неизплащането на трудови възнаграждения от работодателя на работника?

Всяка година само официално констатираните, неизплатени заплати варират между 30 и 90 млн. лева. В същото време голям брой фирми, работещи под покровителството на паралелната държава, не плащат дължимите данъци. Това води до намаляване на приходите в хазната, и най-вече неспазване на трудовото законодателство, което от своя страна обрича на страдание стотици хиляди българи и техните семейства. Предотвратяването на тези порочни практики е възможно само и единствено чрез закриването на паралелната държава. Това е и мисията на новоизбраните представители на БСП в парламента, а именно да изкарат България на светло и да осигурят възможности за реализация за младите хора у нас.

 

Петко Димитров

DSC_0670

Петко, що е то „паралелна държава”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?
Паралелната държава е проблем, с който се сблъсква всеки българин. Тя е пуснала своите пипала от най-високите , до най-ниските етажи на обществото ни. Характерно за паралелната държава е, че икономическите интереси на група от хора са поставяни пред благото на целия народ. Често те си служат с незаконни способи. Важно е всеки гражданин да бъде информиран за този изключително сериозен проблем, за да знае как да му се противодейства по най-ефективния начин.
Как сивата икономика променя изборния процес? Има ли връзка между двете (сива икономика/изборен процес)?
Сивата икономика има своите проявления и в изборния процес. Един от многото механизми, с които си служи паралелната държава, е именно търговията с покровителство, в замяна на което тя получава изборна подкрепа. Тези дълбоко вкоренени порочни практики възпрепятстват развитието на икономиката и сериозно застрашават принципите на демокрацията.

 

Милена Милошева 

DSC_0479

Милена, що е това „сива икономика”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

Всички проблеми, които пазарът на труда и заетостта имат, са сива икономика. Имам предвид лошите условия на труд, нередовните трудови договори, в които се включват клаузи, защитаващи само и единствено работодателя, но не и работника, неизплащането на заплати – нещо, за което вече четем и слушаме всеки ден. Само по официална статистика неизплатените заплати на работници са между 30 и 90 млн. лева на година. Недопустимо за страна – член на ЕС. Не може млади жени да бъдат заставяни да подписват договори, че няма да имат дете до 1 или 2 години от започването си на работа в дадена фирма. Не може да бъдат отказвани отпуски на работещи без реален мотив или срокът от момента на подаване на документи за напускане до самото напускане да е три месеца. В Кодекса на труда такова нещо няма, но това е масова практика. Има още един изключително съществен проблем – служителите са осигурявани на минималната работна заплата, а реално взимат повече. Това се нарича криене на осигуровки, което пряко ощетява служителите, както и държавата. Не искам да кажа, че всички работодатели са некоректни. Не е така, но случаите, които изброявам по – горе зачестиха. Българският народ знае за сивата икономика, но не си търси правата, или поне не винаги и във всички случаи. За съжаление, хората са толкова смазани от липсата на достойно заплащане, притиснати от кредити, проблеми и не виждат светлина в тунела. Смятам, че БСП работи в посока овладяване на проблема “сива икономика”, пример е предложението на нашата парламентарна група за създаване на Временна комисия в Народното събрание за разглеждане на случаите с неизплатени възнаграждения, което бе прието от другите парламентарни сили.

Какво предлага и прави БСП, за да стимулира предприемачеството сред младите хора?

Ще започна оттам, че дялът на заетите на възраст 15 – 64 г. в България е нараснал едва с 2% в последните десет години, докато в Македония увеличението е 17 %, в Унгария 12%, а в Словакия и Румъния – 3 и 4%. Цената на труда в България е най-ниска, спрямо държави от нашия регион – Словакия, Македония, Унгария, Румъния. От групата на горепосочените държави България е с най-висок дял на младежи (15 – 29 г.), които нито учат, нито работят – 22.2%, докато за ЕС28 (преди Брекзит) този процент е 14.8%. Нашата икономика в момента се гради на еврофондове, няма стимулиране на малкия и средния бизнес, няма държавна подкрепа. БСП предложи подкрепящи мерки за млади предприемачи като стъпка на промяна на тревожните проценти, които посочих по – горе. Пример е нашето предложение младите предприемачи до 35 години да бъдат освободени от данък печалба за първите две години, ако създадат 5 работни места и 150 000 лв. годишен оборот.

 

Ваня Маникатева

DSC_0664

Ваня, що е то „паралелна държава”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

„Паралелната държава“ е когато слушаме вождовете на ГЕРБ и се питаме “За тази България, в която живеем ние, ли говорят?!” Паралелна държава е когато чуваме за инвестиции и работни места от управляващите, а родителите ни се разписват срещу 500 лева на месец. Паралелна държава са пенсиите под прага на бедността, когато в София дават 250 млн. лева за една празна сграда и я наричат технологичен парк. Паралелна държава е и да говорим за икономически растеж, а парите да отиват в ръцете на най-богатите и на близките до властта. Тя стиска хората всеки ден със замразените доходи, с вдигащите се цени, с младежката безработица. „Паралелната държава“е онова, което всеки българин усеща, но досега не беше казано. Днес, ние от МО в БСП го изказваме без страх – мисля, че това отговаря на въпроса и  за това защо точно ние е редно да се борим срещу него!

До каква степен държавният регулатор може да се намесва във взаимоотношенията работодател – трудово зает?

Да говорим открито – основният компонент на паралелната държава са устойчиво ниските доходи на трудещите се хора – тези, които почитаме на 1 май. Нямаше да има нужда от регулация, ако законово-уреденото минимално заплащане на труда беше достойно! А какво е всъщност?

Докато заплатите в стъклените кули на София растат, шивачките в моя роден край – Пиринско – вземат по 300 лева. Напълно законно работодателите държат в капан работещите бедни. Знаете каква е реалността – горките хора знаят че нямат никаква алтернатива и идват на работа за стотинки. Знаете каква е реалността – трудещите се хора не получават законовополагащото им се. За ги изкараме от този капан, трябва законоприлагане т.е. проверки дали има трудов договор, дали работодателят действително плаща това, което е на фиша, дали осигурява на работещите се здравословна и достойна работна среда и тн, защото много работещи хора знаят, че имат права, но ги е страх да ги потърсят, защото може да ги уволнят! Прочее, ако през 2007 година – по времето на последния пълен мандат на БСП, някой беше казал, че 10 години след влизането на България в ЕС трудещите се хора ще вземат по 150 евро, щяхме да му се изсмеем, нали? Помните ли онзи икономически растеж и оптимизъм, с който и аз отраснах? Него искам да си върнем.

 

Георги Янакиев

DSC_0473

Жоро, що е то „сива икономика”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

Сивата икономика е укриване на стопански дейности от официалните власти и извършването на дейности, които не са разрешени от закона, контрабанда, търговия с крадени вещи, трафик на хора, нарко бизнес и др. видове престъпна дейност. Също към сивата икономика приспада укриване на данъци, укриване на ДДС, експлоатация на 12-13 часов работен ден, а в същото време договорът на работника и плащането на осигуровките е на 4 часов работен ден, а и също в много случай въобще не се осигурява дадения работник. Българинът трябва да знае какво е това, защото ако е наясно какво представлява сивата икономика и му се разясни какви загуби води в държавата тя. Съвместно българският народ и институциите ще спомогнат за намаляването на голям процент на сивата икономика. Ние трябва да се борим срещу нея, защото при намаляването на сивата икономика, ще се увеличат приходите в държавата, събираемостта на данъци и др. Така ще има добре развита и стабилна икономика в държавата.

Как културата на заплащане на извънредния труд може да се възпита у българския работодател и работник?

В България ми се струва мисията невъзможна, защото в голяма си част работниците се страхуват, че ако не остане извънредно, дори и да не му се заплати извънредния труд, ще бъде уволнен е ще остане без работа.

 

Радослав Зафиров

DSC_0463

Радо, що е то „паралелна държава”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

Така наречената ,,паралелна държава ’’ е навсякъде около нас. Ние я виждаме в корумпираните  чиновници в държавните и общинските институции, във фирмите, които не плащат данъци към държавата, в нечовешката експлоатация на труд, в задкулисието на съдебната система, в изборният процес, в свободата на словото и къде ли още не. Българските граждани  не трябва да се правят, че такова нещо ,,паралелна държава” не съществува, неспирно трябва да обясняваме на хората какво е това, защото целта на всички, заинтересувани от това, години наред  е да има такава паралелност  и се опитват с всички средства  да запазят това статукво и  този път на упадък и криво разбрана демокрация да продължи. Ние, младите хора, трябва да бъдем в основата на тази борба, да променим статуквото, да променим модела на управление на България, ако не успеем да направим това, няма никакъв начин да задържим младите в България. Държавата трябва да се грижи за своите граждани, защото, ако скоро няма промяна, Терминал 2 ще продължи да бъде алтернатива за децата на България.

Как влияят порочните практики, свързани със сивата икономика, на българския туризъм? Как държавата може да поправи това?

България е една прекрасна държава с отлични условия за развитие на туризъм, но за жалост ,,паралелната държава ’’ е застъпила в целия сектор. Сивата икономика е разпространена като тумор в сектора. Огромна част от фирмите в туризма не сключват договори с лицата, работещи в сектора, ако има сключен такъв договор, то той е нереален и на минималния осигурителен праг. Корупцията е застъпила в целия сектор. Проблем  в сферата е нерегистрираната туристическа дейност, експлоатацията  и лошите условия на труд, не добре регламентираната категоризация на обектите. Това е възможно, защото държавата е оставила целия сектор без контрол и губи всеки ден милиони от това.

Държавата трябва да се намеси в сектора много спешно, като направи законодателни промени и подобри контрола, незабавно трябва да се направи ревизия на всички концесионни договори и неизгодните за държавата да бъдат прекратени. Трябва да се работи  в посока на облекчаване на визовия режим за руски туристи. Наредбата за категоризация на обекти трябва да бъде променена и да се направят проверки на вече категоризираните обекти. Контролът от страна на ,,Инспекция по труда” трябва да се повиши. Българската държава трябва да отделя повече ресурси за реклама на страната зад граница, за да повишим притока на чужди туристи. Присъствието на всички международни туристически форуми трябва да се засили.

 

 Димитър Бояджиев 

18217376_769292403229792_697788306_n

Димитър, що е то „сива икономика”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

Сивата икономика е онова образувание, което отнема възможността на държавата да увеличава доходите и да разполага с повече средства за публични инвестиции и социални плащания.

Хората трябва да бъдат грамотни на тази тема, защото всяко неизискване на касов документ е тяхно съучастие в укриване на данъци. Всъщност, най-добре е човек да извършва разплащанията си по електронен път, за което в България има изградена добра инфраструктура.

Възможна ли е коалиция между БСП и ГЕРБ? Защо тя е възможна или невъзможна на местно ниво? А на национално?

Нестабилността на поредица правителства и спиралата от предсрочни избори в която влязохме, нормално отключи идеята за „голяма коалиция“. Много граждани са на мнение, че това би бил добър модел, който би донесъл дългосрочна  стабилност в държавата.

Моето лично мнение е, че една коалицията не може да бъде просто механична сглобка. Тя трябва да почива на споделени принципи, достатъчно сходства в управленските програми и консенсус  по основните националните приоритети.

Такава коалиция по ред причини към момента според мен е невъзможна в национален план, а това изключва и възможността за местни такива.

 

Николай Бериевски

15267806_1148628388519141_4083209298556263012_n (1)

Ники, що е това „паралелна държава”? Защо българинът трябва да знае какво е това? Защо ние трябва да се борим срещу нея?

Паралелната държава, това е: над 2 млрд. лв годишно за здраве, над 1, 5 млрд. за образование, над 3 млрд. лв. от завишените цени на монополи и картели, над 1 млрд. лв. за подкупи за административни услуги, над 2 млрд. лв. щети от нагласени обществени поръчки. 10 млрд. лв. Това е паралелната държава. Това са стойностите, които българският данъкоплатец плаща за нея. Защо трябва да се борим срещу нея ли? Защото тези пари биха могли да направят живота на българина по-добър и по-справедлив. Защото с тези пари всички ние ще живеем по-добре.

Имат ли място образованите хора в България?  Как държавата може да им предостави достойни условия за труд и развитие в страната?

Разбира се, че имат място в България и ние трябва да се борим те да останат тук. България се нуждае от кадърни, млади и талантливи хора сега повече от всякога. Един от основните начини държавата да предостави достойни условия за труд е именно борбата с паралелната държава и сивата икономика. Преборвайки тези два фактора съответно и доходите ще се повишат и хората ще имат по-голяма мотивация да останат в родината си.