13271915_1331138390235299_343276845_o

30 студенти посетиха Народното събрание по покана на народния представител Георги Търновалийски

30 студенти от специалност “Политология” от Пловдивски университет посетиха редовното заседание на българските депутати и разгледаха сградата на парламента. На специална лекция се запознаха с дейността и историята на институцията. По програма бъдещите политолози се срещнаха и с председателя на най-голямата опозиционна партия БСП – Корнелия Нинова. По-късно посетиха и централата на БСП.

Образователното посещение на пловдивските младежи е част от стажантска програма, която ГС на БСП – Пловдив организира ежегодно. Тя дава възможност на студентите от специалностите „Политология” и „Международни икономически отношения” към Пловдивския университет да се запознаят практически с организацията на политическия процес на местно ниво, с работата на общинските съветници, депутати и евродепутати.

Следващата седмица студентската група ще има среща с един от най-младите български представители в Европейския парламент Момчил Неков. Евродепутатът ще ги запознае с историята и институциите на ЕС, ще разкаже за дейността на делегацията на българските социалисти в ЕП и възможностите пред младите хора в рамките на Съюза.

„Младите колеги трябва да познават институциите, политическият процес и лидерите в него. Те имат нужда да бъдат въведени и поощрявани, да питат, за да знаят и да бъдат активна част от гражданското общество, а след време и експерти в своята област” – смята младият общинският съветник, политолог по професия и координатор на стажантската програма Теодора Халачева. Тя съобщи, че  визитата на студентите в НС предшества подписването на рамково споразумение за сътрудничество между ГС на БСП – Пловдив и Факултет по икономически и социални науки към ПУ „П. Хилендарски”. По думите й инициативата е следствие от добрата съвместна работа вече няколко поредни години чрез успешната стажантска програма в политическата централа.

Предстоящото сътрудничество ще бъде в областта на обучението и научноизследователската дейност изразяващо се в: осигуряване на възможности за стажове и практики от страна на ГС на БСП – Пловдив за обучаваните в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“от Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“; предоставяне на консултантска помощ от експерти на ФИСН, разработване и управление на съвместни научноизследователски и научно-приложни проекти; организация на съвместни обучения и участия в курсове за повишаване квалификацията на преподавателския състав, мениджърите и административния персонал.