Anton A

Да превърнем Благоевград отново в най-добрия град за живеене

Антон Викторов Асиски е роден на 01.11.1982 г. Завършил е ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ – Благоевград с английски език и право в ЮЗУ. През май 2007-октомври 2008 работи като юрист в Областна администрация – Благоевград, от 2008 до 2011 г. е координатор логистика към регионален офис на „Алфа Банк“ – клон България, през май 2011- 2012 г. работи като юрист в Общинска администрация – Благоевград, а към настоящия момент е юрист в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

– Г-н Асиски, защо се кандидатирате за общински съветник?

Винаги съм бил човек с активна гражданска позиция, а Общинският съвет е мястото, където всеки може пряко да посочи проблемите на общината, да изложи тезите и вижданията си за тяхното преодоляване.

– Как оценявате работата на досегашния ОбС?
В него не можа да се сформира ярка и силна опозиция, но това е и с оглед на численото представителство на партиите и сдруженията, които бяха представени в местния парламент. Понякога в ОбС се взимаха странни решения, които откровено не бяха в полза на благоевградчани. Конкретно към групата общински съветници от БСП, които бяха градивна опозиция, но без да пречат за реализирането на важни проекти за общината, имам обаче сериозна забележка – те трябваше да изразяват по-голяма критичност към работата на настоящия кмет и неговата администрация и по-ярко да защитават собствени си позиции.

– Какво не се случи през последните 4 г. в общината?

Управлението на една община трябва да бъде такова, че да създава спокойствие на жителите му. Спокойствие, че тя ще защитава неговите инереси, а не интересите на някое лоби. Администрацията трябва да улеснява жителите на общината, а не да им пречи, а към настоящия момент това категорично не се наблюдава. В Благоевград няма работеща икономика и това се отразява както на външния вид на града, така и на качеството на живот на хората. В момента общината е обърнала гръб на местния бизнес. В Благоевград 60% от бизнеса е представен от фирми, занимаващи се основно с инфраструктурно строителство, като от тях само 5 благоевградски фирми печелят обществените поръчки. През последните 4 г. се довършиха проектите, спечелени от предишния кметски екип. До настоящия момент няма реализирани нови съществени проекти, които да променят цялостната визия на града, въпреки че цялата изпълнителна власт е в услуга на настоящия кмет. Свидетели сме на козметично преасфалтирани улици без подмяна на подземната комуникация и безброй фойерверки, поради знайни и незнайни причини. И по отношение на туризма местната администрация е длъжник на благоевградчани. Да, има приета от общината една стратегия за развитие на туризма за години напред, само със стратегия обаче трудно се постигат резултати. Трябва популяризиране историческите и културни дадености, които общината притежава – археологическите разкопки в с. Дренково, пещерата Бойчова дупка в с. Логодаш, надгробната могила в с. Българчево, античния некропол в местността Градище… И най-после трябва да се оправи пътя до Бодрост!

– Как може да се подобри животът на младите хора в общината?

– Най-напред трябва да ги задържим в Благоевград. Един млад човек има нужда от качествено образование и професионална реализация. В момента има около 15 000 студенти, които получават образованието си тук и напускат, защото не могат да намерят работа. А ще намерят такава само ако бъдат привлечени инвеститори и местният бизнес започне да се развива. С включване на местни фирми, с привличане на нови инвеститори и създаване на нови работни места ще се възроди икономиката в Благоевград, което ще гарантира спокойствието на благоевградчани, а градът ни ще ще се превърне отново в най-добрият град за живеене, предпочитан от младите хора в България.

Източник: http://struma.bg/news/62108/1/1/Anton-Asiski-kandidat-za-obstinski-suvetnik-po