Базарът за млади майки вече е факт и на територията на София

На 15 октомври Младежкото обединение в БСП – Подуяне на територията на парк ‘’Герена’’ осъществи националната кампанията ‘’Базар за млади майки’’. В подготовката се включиха и другари от младежките организации в БСП от районите ‘’Красно село’’, ‘’Студентски град’’, ‘’Младост’’, ‘’Възраждане’’, както и доброволци без политическа принадлежност. Младежите даряваха на децата от района дрехи, обувки и играчки, които бяха събрали предварително от други майки.

По време на благотворителния базар бяха събрани и над 200 подписа в подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност за намаляване на данъчните ставки на детските дрехи, храни и лекарства, внесен от ПГ на “БСП Лява България” на 07.04.2016 г. с вх. № 654-01-50. По същество той предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка от 20 на 5 % за храни за кърмачета, преходни храни, пелени за еднократна употреба за бебета, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждане, детски седалки за автомобил, доставка на услуги за домашни грижи, както и домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни лица и лица с трайни увреждания.

Заредени с много позитивизъм, удовлетворени от големия интерес и доброто отношение на хората, младежите си поставиха за цел да направят тази кампания и заедно с организациите от другите райони на Столична община.