bocev

Богдан Боцев: Няма по-голяма чест, но и отговорност от това народът да е твой работодател

Интервю с Богдан Боцев – едно от най-новите попълнения в ПГ “БСП за България” в интервю за www.mbsp.bg 

Какво е усещането да си народен представител в 44-тото Народно събрание? Как се почувства на първия си работен ден? За какво мислеше в този момент?

Усещането е силно. Няма по-голяма отговорност от тази, да бъдеш избран от хората да ги представляваш. В този смисъл чувството, с което прекрачих прага на Народното събрание, е по-скоро чувство на амбиция и мотивация да изпълня очаквания на моите избиратели.  Аз за първи път влизам в парламента – не само като народен представител, а изобщо – никога не съм ходил преди това. Затова изпитвам едно огромно страхопочитание дори към тази сграда, тъй като това е една от най-важните институции в нашата държава – мястото, на което се приемат законите, създават се правилата, по които живеем. Аз все още изучавам самата сграда, порядките на работа и ежедневието на народния представител. Работата е доста по-различна от досегашната ми, но за всяко ново нещо е нужно време. Вече започнах да се ориентирам, сформирахме и състава на постоянните комисии, което ми дава увереността, че съвсем скоро работата ще започне да върви много по-активно и усилено – така, както искам.

Какво е усещането народът да ти е работодател?

Усещането е наистина специално. Както казах – дори и да звучи като клише, но това е огромна отговорност. . Аз проведох толкова много срещи по време на предизборната си кампания, срещнах се с огромен брой хора в села и градове в цялата Благоевградска област, видях надеждата в очите им, чух страховете и желанията им. Това доверие, което те са ми гласували, е изключително  и аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да го оправдая.

Как би оценил отговорността на работата си сега от 0 до 10?

Трудно ми е да правя такива оценки, защото всяка работа, всяка професия има своята специфика и отговорност. Аз смятам, че всеки човек, който подхожда професионално и отговорно към своята работа, трябва да дава максимума, на който е способен и в този смисъл да оценява собствената си отговорност към нещата, които прави с 10. Ако повечето хора имат такава нагласа и подход към работата си, убеден съм, че нещата в страната ни бързо ще се променят и ще изглеждат по съвсем различен начин.

Като бивш зам.-кмет на Гоце Делчев би ли споделил трите проекта, с чиято реализация се гордееш най- много?

Изключително съм щастлив, че бях част от екипа на кмета Владимир Москов, който за мен, а и не само според моята оценка, е един от най-успешните кметове в страната.  В община Гоце Делчев, особено в последните 10 години, се направиха изключително много неща по отношение най-вече на благоустройството и подобряването на инфраструктурата. Горд съм с всеки един проект, който е реализиран успешно в общината, защото знам колко много е струвало на екипа на администрацията неговата подготовка и успешното му изпълнение. Виждам и какво значение има за хората в града и в селата всеки един такъв успешен проект, който е променил много средата на живот в положителна посока. Ползите от направеното се виждат всеки ден. Те са ясни не само за жителите на града и селата, но и за всички хора, които посещават община Гоце Делчев. Като заместник – кмет, който отговаряше за финансите, здравеопазването, младежките дейности и спорта, няма как да не отбележа големият ремонт, който бе извършен на болницата в Гоце Делчев. Едно лечебно заведение с изключително важна функция – обслужващо населението на 4-те общини в района и не само на тях. Освен, че бе направен ремонт на сградата, болницата бе оборудвана и с модерна и качествена апаратура, което е много важно за хилядите пациенти, които преминават през нея. Друг много важен проект, който бих искал да подчертая е така дългоочакваното завършване и откриване на многофункционалната спортна зала „Неврокоп арена“. Излишно е да казвам, че това беше отдавнашна мечта на спортисти и любители на спорта. Сега залата вече функционира, провеждат се различни състезания и спортни срещи,  което мен много ме радва. И не на последно място проектите, с които успяхме да извършим основен ремонт и преоборудване на по-голямата част от детските и учебните заведения в общината.

Удачно ли е в днешно време да говорим за „социално включване” на младите хора? Как биват „включвани”?

Удачно е да говорим, според мен, за всякакво „включване“ на младите хора. Крайно време е младите, образовани хора да заемат по-централно място във всички сфери на живота. Досега, някак те стояха настрани и причината не е в някаква специална политика, а до голяма степен и в тяхната апатичност и незаинтересованост. Това беше и една от основните причини, за да се кандидатирам аз за народен представител. Млад човек съм, образован, смятам и успешно реализиран до момента в страната си. Лично на мен ми омръзна да слушам как всички млади и способни хора били избягали от България. Смятам, че в страната ни все още има млади, амбициозни, квалифицирани и професионално реализирани хора. Това, което е необходимо обаче е те да бъдат по-активни, по-отговорни, по загрижени за бъдещето на държавата, съответно и за своето,  да не бягат от проблемите, а да вложат всичките си знания и умения в тяхното разрешаване. Да инвестират в себе си, да се развиват, да се опитват да реализират идеите си тук.

Каква е ролята на местните клубове във възпитанието и формирането на децата?

Гоце Делчев е град с традиции по отношение на местните спортни клубове и клубове по фолклор като народни танци, песни и инструменти. В тази връзка смятам, че такива извънкласни дейности, които да ангажират времето на децата ,  да откриват техните таланти и да ги развиват, са изключително важни и ценни. Много често родителите нямат достатъчно време и възможности, за да общуват повече с децата си и да усетят какви са техните интереси.

Нашият град е дал на страната и света много спортисти, певци, инструменталисти, художници. Сигурен съм, че ще даде и още много, но за да стане това е важно децата да имат възможността да отключат тези свои заложби, а квалифицираните преподаватели да усетят това и да ги развиват.

Как се създава и развива младежка политика, когато младите напускат България?

 Това, че младите хора напускат България е един от най-големите проблеми за страната ни, който години наред вече не е намерил решение. Много сериозна работа е нужна в тази посока. Проблемът е, че голяма част от тези млади хора, които си тръгват от страната са добре образовани, с хубави професии и ценни качества, които е изключително важно да бъдат използвани точно тук – в собствената им родина. Но това не се случва по една основна причина – неадекватно заплащане на труда и липса на държавна политика в тази посока. В предизборната програма на „БСП за България“ са залегнати специални мерки в тази посока, които да помогнат на младите семейства да си стъпят на краката, да подпомогнат младите хора, които искат да започнат бизнес. Много често един млад човек със знания, умения и хубави идеи има единствено нужда от едно леко побутване, образно казано, една подкрепа и гръб, който да му даде успешен старт. Точно това имаме за цел ние, като социална партия. Да дадем тази важна и ценна подкрепа – чрез облекчение на данъците, повишаване на доходите и други мерки.  Разбира се, нужни са много усилия за да се променят нещата и то от страна на всички политически партии и държавни институции, тъй като проблемът е много сериозен.

 Каква е твоята лична кауза като народен представител?

Аз имам три основни приоритета, които обявих още в началото на предизборната кампания и за реализирането на които смятам активно да работя като народен представител. Първият от тях е да създадем необходимите условия и да имаме добре образовани и силно мотивирани млади хора, които да са успешно реализирани в своята родина – в България.

Ще насоча всичките си усилия в предложения за промяна на законодателство и нормативни актове, които да стимулират и подкрепят младите хора във всички сфери.

Въвеждане на семейно подоходно облагане, промени в закона за предучилищното и училищно образование, планиране на висшето и средното образование съобразно нуждите на бизнеса, създаване на фондове за финансиране на млади български специалисти в различни сфери, нулева ставка на данък „Печалба“ за стартиращи предприятия, създадени от предприемачи до 35 г. и други.

Вторият ми приоритет е – реална подкрепа за българските производители, насърчаване на малките и средните предприятия. Много се е говорело досега за такава подкрепа, но на практика тя все още не е факт. Аз искам това да се промени и като част от екипа на „БСП за България“ ще се боря в големите търговски вериги да се въведат минимални прагове за произведени в България продукти. Ще настоявам също за контрол на тавана на субсидиите по линия на директните плащания за големите стопанства и за финансиране на база реално произведена продукция.

Третият ми основен приоритет е достъпно и качествено здравеопазване. Това е един от най-големите проблеми както за българското общество, така и за работещите в системата на здравеопазването. Смятам, че е нужно да има целенасочена държавна политика за финансово обезпечаване на младите хора, които следват медицина, с ангажимента да работят в България след дипломирането си. В това отношение община Гоце Делчев има добра практика, която може да бъде приложена.