БорисПопиванов

Борис Попиванов: “Образованието ни губи функцията си на социален асансьор”

На 30 януари 2016 г. се проведе младежка среща с Борис Попиванов – политолог, преподавател в Софийски университет и експерт в Института за социални ценности и структури “Иван Хаджийски”. Основните теми на срещата бяха свързани с проблемите в образователната ни система, подмяната на историята и актуалните международни въпроси, които вълнуват все повече българи.

На въпрос за коментар по случващото се с образованието в България той сподели мнение, че “образованието ни губи функцията си на социален асансьор и че частните училища в България все повече ще възпроизвеждат частни елити, богатите и бедните ще бъдат разделени в частни и публични училища.”. С Новия закон за училищното и предучилищното образование ще се стига до ситуация, в която, ако училището не е на печалба, то ще се закрива. Същевременно проблемите в образованието не могат да бъдат отделени от демографската криза, но това са проблеми, които сегашното правителство не иска да решава, защото ефектите от решенията ще бъдат за период, когато не е сигурно дали управляващите ще бъдат същите.

На въпрос свързан с растящото насилие сред младите хора, Борис Попиванов сподели, че основният проблем, според него е обезцененият човешки живот и това е причината младите хора да започнат да се самоизбиват.

Въпросите за отношенията на България с Турция, както и актуалните проблеми в Европейския съюз, отношенията между САЩ и Русия дадоха възможност да се направи цялостен прочит на новите реалности. Беше коментирана темата за неоосманизма и “Стратегическата дълбочина” на Ахмет Давутоглу, както и все още недостатъчно ясната роля на Турция по реализиране на тази идеология. По отношение на България, според Попиванов: “България е в изолация, а единствената амбиция на българското правителството е да пази баланс, докато бъде леко поограбвана.”