yambol

Млади социалисти от БСП – Ямбол започнаха своето обучение по местно самоуправление, за да помогнат на своя град

На 15-ти юли стартира двугодишен проект на общинската организация на БСП – Ямбол за обучение по местно самоуправление на младежи и хора в активна възраст – социалисти. Дългосрочната цел на БСП е да създава подготвени кадри с експертиза, които да работят отговорно и неуморно за каузата на техния град. На откриването на проекта присъстваха народните представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев, както и Атанас Телчаров – зам.-председател на НС на Младежкото обединение в БСП с ресор „Местна политика“ и втори мандат Председател на ОбС на община Смядово. Първият модул запозна участниците с историята на местното самоуправление, както и общите постановки на Закона за местно самоуправление и местна администрация. Адв. Галин Ханджиев, по покана на ОбС на БСП, разясни йерархията на нормативните актове, тяхната структура, както и обхвата и правното им действие спрямо определени групи обществени отношения. Съпътстващите тренинги за създаване на добър екип внесоха допълнителна емоция в хода на обучението. Най-важното, което споделиха участниците в проекта, бе, че бъдещето на Ямбол за тях е кауза и са силно мотивирани през следващите две години да трупат теоретични знания и практични умения, за да са полезни за града, в който живеят, работят и отглеждат децата си.