Downloads12

Представители на БСП с участие във форума “Образование – диалог за бъдещето тук и сега”

На 11.03.2017г. в УАСГ – София се проведе форум „Образованието – диалог за бъдещето тук и сега”, организиран от National Network For Children. Представители на политически партии имаха възможност да изложат предизборните си платформи в частта на образованието.

Представители от  БСП бяха доц. Анелия Клисарова и Уляна Пачева.

Кандидатът за народен представител от КП “БСП за България” от 14 МИР – Перник Евелина Венкова присъства на дискусията. Според регламентът на форума, след изложението от страна на представящите, гостите имаха възможност да задават въпросите си в писмен вид. На ключовите питания към БСП като какви са политиките и мерките за преодоляване на функционалната неграмотност у децата и младите хора, прилагането на ДОС за приобщаващото образование,  интегрирането на различните етноси в предучилищното и училищното образование и достъпа до образование на децата от малките населени места, аудиторията получи обосновани отговори. Следващата политическа партия, на която бе дадена думата бе ГЕРБ в лицето на Милена Дамянова и Галя Захариева. Те също изложиха част от предизборната платформа. На въпроса на Евелина Венкова зададен в писмен вид според регламента, засягащ  това дали прибързаното прилагане на ЗПУО, липсата на дидактични материали и факта, че учителите са принудени да си „измислят” методика за работа в детската градина са били добри решения, представителите на ПП ГЕРБ нямаха възможност да отговорят поради изтичане на времето им дадено за това. Евелина Венкова сподели, че според регламента въпросите,  които не са получили отговор в рамките на дискусията, ще бъдат предоставени на партиите и коалициите за писмен отговор по тяхна преценка.
Очакваме отговор!