silistra1

Да прочетем Ботев!

Инициатива на МО в БСП- Силистра. На 200 стихотворения на Ботев, разпечатани на разноцветна хартия ще бъдат раздадени днес на гражданите на Силистра.

Поклон пред падналите за свободата на Родината!