LogoBg1

Декларация на Младежко обединение в БСП – Искър, гр. София

Относно: Концесионерите, добиващи ценни метали и други  природни богатства на територията на Република България.

Накратко:

 – ЗЛАТО – България получава едва 0.5 % концесионна такса, което е в пъти по-малко от това, което получават други държави (например Казахстан, който е член на ЕАИС – 44 %, и дори Судан, държава в гражданска война – 5%). Американски докладчици са установили в района на Родопите и Пирин, изкупни ценни метали на стойност над 1 трилион щатски долара.

 – ПРИРОДЕН ГАЗ – В момента няколко чужди компании експлоатират находища на природен газ в България, като плащат ниски концесионни такси за това. Сегашното правителство подкрепя тази порочна практика, както и проучването и добива на шистов газ в района на Добрич и северното причерноморие, което несъмнено с времето ще отрови земята, от която се храни цяла България.

– ВОДА – България е една от малкото европейски държави, която има много минерални извори, подобно на Исландия. В момента учени все повече говорят, че през периода 2035г. – 2050г. обемът на прясна вода, която консумира човечеството, ще бъде равен на ресурсите, които използва.  В България има над 100 извора, като 1/5 вече са дадени на концесия. В момента текат запитвания и от чужди фирми концесионери, относно българските минерални извори.

Позиция:

 МО в БСП р-н Искър, гр. София, твърдо се противопоставя на възможността чуждестранни компании да придобиват концесии над българските природни богатства.

Искаме преразглеждане на вече подписаните договори за концесии, относно добиването на ценни метали и други природни богатства.

Предоговаряне на нови условия с по-благоприятни за държавата условия и дори разтрогване на договорите, ако българският концесионер не желае да преразгледа вече подписаните споразумения.

Български компании или частни лица, придобили правото на концесия, да внасят не по малко от 1/3 или 33% от печалбата си в държавната хазна под форма на концесионна такса.

Ние ще подкрепим всякаква форма на борба срещу това престъпно отношение към България и българския народ, както и всяка организация, движение, партия или човек, които се обявяват срещу приватизацията и експлоатация на стратегически за страната ни природни ресурси.

 

Декларатор: МО в БСП р-н Искър, гр. София