pic2

Съвет на Партията на европейските социалисти – 1-3 декември 2016г.

Между 1-3 декември в Прага, Чехия се проведе Съвет на Партията на европейските социалисти под надслов “Да спасим Европа”. Редица бяха важните теми, които бяха обсъдени в различи работни групи. Проблемите с радикализма и екстремизма, проблемите и предизвикателствата пред Европа, свързани с Близкия Изток и държавите в съседство е ЕС, проблемите на младите хора в ЕС и възможните решения.

Друга важна и много интересна тема бе “Просперитетът и сигурността в Централна и Източна Европа”, по която активно се включиха министър-председателят на Чехия – Бохуслав Соботка и министър-председателят на Словакия – Роберт Фицо. Особен интерес предизвика темата, свързана с развитието на информационното общество и използването на новите технологии в съвременния живот.

Представяме превод на декларацията, която бе приета, именно в тази сфера:

Заедно за младите хора, социалната солидарност и равенство през дигиталната епоха!

Ние водим Европейския Дигитален Съюз към растеж, по-добро бъдеще, нови качествени работни места и нови форми на солидарност. Устойчивата дигитална икономика трябва да:

 • Подкрепя и вдъхновява хората, за да развиват дигитални бизнеси, електронни услуги и електронна търговия, които предлагат ‘дигитални решения” за хората и обществото в Европа и света;
 • Да инвестира в дигитални умения и грамотност, креативност, иновативност и добра работна среда;
 • Да развива дигитална инфраструктура и да промотира универсален достъп до отворен, безграничен интернет;
 • Да поддържа разумни правила за възнаграждение;
 • Да разработва нови приобщаващи технологии за икономика, базирана върху информация, докато в същото време подпомага неприкосновеността на личните данни;

“Четвъртата Индустриална Революция” ще създаде “дигитални победители”, но също и “дигитални губещи”. В Европейския дигитален работен пазар, ние ще трябва:

 • Да разработим нови методи, за да гарантираме правата на работещите и тяхното присъствие, да следим за добри работни условия, честна конкурентна среда и социална защита за всички;
 • Да осигурим достъп до обучения и преквалификации в дигитални умения, за да можем да създадем добри условия за ефективно и равно участие в единния дигитален пазар за всички граждани – млади и стари, от градове и села, от висок и нисък социален клас – като създатели на дигитални стоки и услуги;
 • Да създадем качествени работни места за всички и по-конкретно младите хора;
 • Да изясним работния статус на “платформени работници” и да гарантираме, че това няма да доведе до нови форми на социален дъмпинг;
 • Да гарантираме правата на хората, когато те се движат из различни места от Европейския дигитален работен пазар;
 • Да създадем нови платформи за колективno договаряне в дигиталния сектор и да подпомогнем колективните споразумения за хора, които са ангажирани с нови професии;
 • Да осигурим честна конкуренция между различните дигитални икономически играчи и да осигурим, това, че те допринасят справедливо към финансирането на икономическия и социален модел на Европа;

За да се борим за дигитално равенство за всички и да осигуряваме гаранция за защита на правата на потребителите в дигиталния пазар, ние трябва:

 • Да осигурим достъпа до интернет за всички, в целия Европейски Съюз;
 • Да промотираме дигитално гражданство, включващо и електронна демокрация и дигитално гражданско обучение;
 • Да позволим на всички граждани, включително тези с увреждания да се възползват от “гигабайт” обществото;
 • Да се уверим, че всички потребители са защитени еднакво онлайн, включително и от онлайн тормоз;
 • Да се уверим, че доставчиците на социални медии, както и потребителите уважават фундаменталните ценности, включително върховенството на закона’

Да гарантираме, мобилността на легално придобито съдържание, когато се сваля зад граница и при роуминг, както у дома, когато пътувате.

Дигиталните политики, трябва да ОБЕДИНЯТ Европа!