eli2

Елеонора Петрова: За мен е изключително важно моят син да бъде патриот!

Елеонора Петрова е кандидат за народен представител в 24 МИР – София. Можете да я подкрепите, като гласувате за нея с №10 в интегралната бюлетина и преференция №17.

Здравей, Ели, би ли се представила с няколко думи?

Казвам се Елеонора Петрова, на 32 години съм, неомъжена, магистър по право съм, с над десет годишен юридически стаж в държавната администрация.

Защо БСП?

Би било естествено и логично да започна разказа си с въпроса‘’Защо избрах БСП?’’, с увод как аз съм социалист, защото моите дядо и баба са били комунисти, моите родителите са социалисти, защото аз съм поредното поколение социалист и т.н.
Е, ще ви разочаровам! Няма нищо подобно! Смея да твърдя, че именно заради липсата на такава обремененост вярвам в БСП тук и сега – европейска и модерна.
През 2009 г. завърших висшето си образование и като всеки млад юрист започнах препускането си по конкурси за работа. Не се отказвах и на десетия опит успях! Мястото не беше запазено за никого. Започнах работа като юрисконсулт в Общинска администрация – Костинброд. Към този момент нямах представа, че кметът на общината е от БСП, респективно не се интересувах от политика. И така три години бях съучастник в икономическото, социалното и културното развитие на общината – създаване на условия за инвестиции, откриване на работни места, подобряване на пътната инфраструктура, грижата за децата, съхранението на местните обичаи и културата и още, и още, все политики, пряко касаещи жителите на града, леви политики. Това е и причината да избера БСП.

Какво означава за теб лявата идея? Кои хора я следват? Предават ли се правилно принципите й днес?

Лявото е любов към ближния и отечеството. Любов, но не един път в годината на национален празник или концерт, а любов с грижа и поведение във всеки един момент. Лявото цели социална справедливост, стъпваща на принципите за равенство и  солидарност. Социална справедливост, която не дели хората спрямо тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, политически убеждения, лично и обществено положение или имуществено състояние. Социализиран, морален, загрижен, спазващ законите на страната, мислещ за общото благосъстояние на народа – това е левият човек. Дали се предават правилно тези принципи – те, или се предават и съответно възприемат, или не, Няма правилно и неправилно! Или избираш да си хуманен, или си егоист. Днес, в деня на масовото обедняване на средната и ниската работническа класи, страната ни има крещяща нужда не от ‘’Лявата идея’’, а от ‘’Леви дела и резултати’’!

Кои са конкретните мерки, които БСП предприема за намаляване на безработицата?

За мен основен проблем тук не е само липсата на икономика, но и изявената неграмотност. Крайно необходимо е да подготвим всеки млад човек да бъде конкурентоспособен. Държавата трябва да създаде необходимите условия за насърчаване на бизнеса. Трябва да се стимулира инвестирането в образованието от страна на работодателите, както и да се използва науката като фактор за развитие и за икономически растеж.

Част от мерките, които ние социалистите сме поели като ангажимент в предизборната ни платформа са:

  • Създаване на национална карта „Образование – икономика“, изработена от държавата, общините и бизнеса. Тя планира кадрите да бъдат подготвени от професионалното и висшето образование така, че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони. Предвижда се и бизнесът да участва със свои прогнози за нуждите на пазара на труда в определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища;
  • Утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила с определени квалификации и специалности. Държавата трябва да поема таксите за обучение на студентите по приоритетните специалности в рамките на държавната поръчка;
  • Нов закон за професионално образование – качествено обучение в реални условия, в производство, стаж и работа. Участието на бизнеса на четири нива: ранна професионална ориентация на учениците; финансови стимули за бизнеса за прием на ученици за стаж в реална работна среда; изграждане на кариерен план на учениците от професионалните училища и осъществяване на контакта между бизнеса и бъдещите кадри; разработване на пилотен проект, по който се работи по време на цялото образование.
  • Специално законодателство за предприятия с над 50% държавно или общинско участие;
  • Нов модел на финансиране на български предприятия: създаване на фонд ‘’Индустрия’’ с начален капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия, изпълняващи определени критерии; увеличаване капитала на фонд ‘’Иновации’’ с 150 млн. лв., с акцент подкрепа на млади български инженери и специалисти, които да основават свои фирми и да развиват свои марки;
  • Увеличаване на застрахователния капацитет на Българската агенция за експортно застраховане на 2 млрд. лв., т.е. по-значителна подкрепа за износ на българска продукция от малките и средните предприятия;
  • Създаване на Национален финансов холдинг управлението на Българска банка за развитие, включващ Националния гаранционен фонд, Българска агенция за експортно застраховане, фонд „Индустрия“, фонд „Иновации“ и фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“;
  • Нулева ставка на данък „Печалба“ при годишен оборот от търговска дейност до 150 000 лв. за стартиращи предприятия, създадени от предприемачи до 35 г., които в рамките на 24 месеца да открият минимум пет работни места.

 Какво е мнението ти за финансирането на частни училища и университети с държавни пари?

Единната позиция на БСП е твърдо „против”, но аз имам различно мнение по този въпрос. Основен аргумент против финансирането на частните училища е за да бъдат пренасочени парите към училищата в малките населени места. Имате ли представа каква е действителността в момента именно в тези малки населени места? Някои от училищата регистрират необходимия брой ученици, за да усвоят парите от държавния бюджет, но всичко се случва само на хартия. Празни класни стаи и хора, които стоят вкъщи и получават заплати. Разбира се, в никакъв случай не поставям всички под общ знаменател!

Първо трябва да създадем условия на младите хора да отгледат децата си в тези малки населени места, ако искаме да бъдат пълни училищата!

Училището е законово право, но как да го използваш като нямаш работно място, за да прехранваш семейството си и да създаваш поколение в малкото населено място!? Изключително важно е да се отбележи, че децата ни са български граждани и всички те имат равни права! Нима родителите на децата учащи в частни училища не заплащат данъци? Нима техните деца нямат право поне на безплатни учебници от държавата? Първо държавата трябва да осигури достъп до образование! Нещо повече – не само достъп, но достъп до качествено образование! В момента родителите, които записват децата си в частни училища са поставени пред липсата на избор. Мислите ли, че на тях им е много приятно да теглят кредити и да плащат непосилни пари за образованието, за бъдещето на децата си? Повярвайте ми – не им е! Всъщност те плащат два пъти – един път като данъкоплатци, следващия път като търсещи навън услугата, за която вече са платили на държавата, но не могат да намерят. Познавам родители, които са записали децата си в частни училища, които работят от сутрин до вечер и не могат да си позволят една почивка през уикенда, не си купуват скъпи дрехи и карат евтини автомобили. Те просто не вярват в образованието в България! И не на учителите – на тях вярват! На държавата! За да говорим за спиране финансирането от държавата към частните училища първо трябва да осигурим достойно заплащане на труда на българските учители, за да бъдат мотивирани и самите те да не търсят алтернатива за прехраната си! Да им подсигурим условия, както за труд, така и за последващо надграждане и усъвършенстване. Ако някой не е разбрал, време е да го разбере – учителите ни са образованието в страната! Освен родителите, те са в основата на формирането на бъдещето на страната ни! Затова към тях трябва да се отнасяме с безрезервна грижа и уважение! Няма как да градиш, когато нямаш средства и база, когато на държавата, на която служиш, не и пука за теб!

 

Занимаваш се с много благотворителни каузи. Не се ли тревожиш, че някой може да те обвини в евтин популизъм за това? Коя беше последната ти „битка” и откъде намираш силата да се бориш за другите?

Използвам социалните мрежи, за да дам гласност, за да информирам приятелите си и който от тях има желание да се включи в поредната, както вие я нарекохте, „битка’’. И, разбира се, има резултат! Резултат, не обещания присъщи на популизма! Никъде по време на благотворителните базари не е използвано логото на партията, в която членувам. Никой не е споменавал въобще някаква партия. Обикновено родители помагат на други родители. Приятели, съседи, съкварталци, които не са безразлични към случващото се помагат, когато държавата не помага – те го правят, защото няма време. Когато става дума за живот – всяка секунда се важна. Тук коректната дума е солидарност, не популизъм! Правим го за децата, а не за благодарност или някаква уродлива форма на слава.  Никой не ме е обвинявал, напротив– хората застават до мен. Последна битка няма, има настоящи. Откъде намирам сили беше въпрос, който ми зададе наскоро и един приятел. Не можах да му отговоря. Просто го правя със сърцето си и вярвам, че има смисъл!

В духа на какви ценности искаш да възпиташ своя син?

Отговорността и солидарността са ценностите, без които нито едно хуманно общество не може да оцелее! За мен е изключително важно моят син да бъде патриот, но не псевдо-патриот, а отговорен такъв! Отговорен към семейството, родината и обществото. Когато е бил редом с мен на митинги или манифестации, в никакъв случай присъствието му не е било просто за компания и показност. Това е бил един от моите начини да му покажа как съвкупност от хора с гражданско самосъзнание, действат заедно за постигането на общи цели. Тези цели пряко са касаели именно него – моето дете! Било то свързани с необходимите ежедневни средства за отглеждането му, качественото образование, здравеопазване или реализирането в страната ни. Когато протестирахме срещу взетия от кабинета Борисов държавен дълг от 16 млд., нима този факт не касае моето дете? Не само ние ще го изплащаме, но, и децата ни, и техните деца, заедно с лихвите. Отделен е въпросът, че никой не ни информира къде отидоха тези пари. Разбира се, това са ценности, които той сам трябва да преоткрие в житейския си път. Духът от мен го има и той е много силен!

 

Коя е твоята кауза?

Може ли България да бъде кауза?! В днешния ден на сринати образование, здравеопазване, култура, икономика – отговорът е ДА! Не съм вярвала, че ще дойде ден, в който Великата България ще лежи само на своята история. Важна е историята, но още по-важно е бъдещето на страната ни, особено във време, в което определен кръг политици искат да я подменят (историята).

Икономически стабилна държава, с грижа за хората и образован народ – такава, която да позволи на нашите деца да се реализират, да получат достойно възнаграждение за труда си, да създадат семейства и отглеждат децата си в нея – това е моята кауза!

Знаете ли, много неща си казахме по-нагоре. Някои ще ги прочетат, други не, но за мен истински важното днес е да имаме не говорещи, а показващи реални резултати политици. Нагледахме се и наслушахме на много обещания и заучени фрази, предимно отправени от телевизорите. Време е политическият език да стане човешки и народните представители наистина да защитават интересите на тези, които са ги избрали, не чужди или лични такива. Но това няма как да се получи от телевизорите или скъпите коли. Истинската предизборна платформа се намира на улицата, във фризьорския салон, в градинката или кафето пред блока.