Елина Димитрова за форума “Младежки политики и социална ангажираност на младите хора”

Представяме ви интервю с Елина Димитрова, член на НС на МО в БСП и един от основните “виновници” за организирането на дискусионния форум “Младежки политики и социална ангажираност на младите хора”. Повече за форума и идеите зад него прочетете тук! 

Здравей, Елина! Чухме, че през изминалия уикенд е бил организиран дискусионен форум
с участието на младежи. Ще ни кажеш ли как се казва събитието и какво представлява?

Здравейте!
Добрите новини се разчуват бързо!
Да, през изминалия уикенд се състоя дискусионен форум, насочен към младежи от област Варна. Темата на форума бе “Младежки политики и социална ангажираност на младите хора”. Не е случайно, че избрахме този формат – дискусионен форум. Целта на събитието бе да излезем от сложните и неразбираеми за всеки лекторски часове и да заложим на свободния диалог между нашите гости и участниците.

Защо решихте да организирате това събитие?

Все по често младите хора гледат с недоверие на думата „политика”. Голям става процентът на незаинтересованост и отхвърляне от тяхна страна. Нашето желание е да посочим обективното за политиката. Фактът, че тя е необходимост. Политическото мислене е средство за защита и отстояване на интересите на всяка страна.

Кои бяха лекторите и какви обсъжданите теми на форума? А участниците? Разкажи ни и
за тях!

Първо ще започна от участниците, ако ми позволите. Във форума участие взеха 20 младежи от 6 общини на област Варна, на средна възраст от 25 години. По-голямата част от тях не са партийно обвързани. В групата в качеството си на партийни представители бяха включени младежи, част от местната власт – кмет на населено място, заместник кмет на общински център и общински съветници. Тематично за събитието основните теми бяха нивата на политическо управление, като разделихме панела на местни, национални и европейски политики.

Първи гост лектор на нашето мероприятие бе инж. Филчо Филев, кмет на община Провадия. Той положи началото с кратка лекция за местните политики. Като основният фокус постави необходимостта за създаване на достъпна среда за живот и развитие на младите хора в малките общински центрове. В процеса на дискусията участниците зададоха въпроси също за работата на администрацията и методите й за отстраняване на наболелите за всяка община проблеми – здравеопазване, образование, инфраструктура.

Втората част от панела – национални политики, бе представена от народния представител Крум Зарков. Той постави на вниманието на групата два основни акцента, а именно приоритетите във водените от БСП национални политики и приноса на младите хора в националното управление. Участниците във форума задаваха оживено своите въпроси относно политическите линии на партията в отделни сектори. Интересът им бе насочен и към пътя, който трябва да се извърви до „голямата политика”.

Момчил Неков, член на Европейския парламент, бе нашият гост лектор относно европейските политики. Той насочи вниманието към политиките на Европа и България в сферата на земеделието и храните, както и образованието. В процеса на дискусия, младежите повдигнаха въпроси относно приоритетите на българското членство и позитивите от него.

За по-добра организация на работната среда, модератор на събитието бе Николай Бериевски, член на ръководството на Националния съвет на Младежко обединение в БСП.

Също с голямо удоволствие бих искала да споделя с вас, че мероприятието бе уважено от Цонко Цонев – председател на Областен съвет на БСП – гр. Варна, Иван Иванов – народен представител в 44-то НС от 3-ти МИР-Варна, Борислав Натов – кмет на община Долен Чифлик за периода 2005-2015г. и Иван Иванов – заместник председател на БСП – район Одесос; гр. Варна.

Защо младите трябва да се интересуват от политика?

Младите хора трябва да се насърчават и подкрепят в посока политическа дейност. Политиката изгражда не само закони и структури. Тя е причина за социалния стандарт на живот, който е съчетание от здравеопазване, образование, достъп до социални услуги и прочие. Именно младите хора са носители на съвременност, потенциал и идеи. Иновативността в мисленето на всяко поколение е важна за така бързо развиващия се
свят. Имайки предвид, че в България населението е застаряващо, трябва да обясняваме на новите поколения, че бъдещето им реално е в техни ръце и те могат да го градят.

А как можем да разкажем и покажем на младите, че те трябва да се включат в процеса на
взимане на решения? Мислиш ли, че форуми като този може да постигнат това?

За да вдъхнем желание за работа на младите хора, трябва да бъдем с лице към тях. Те трябва да попиват от нашата вяра и стремеж към по-добро, да взаимстват опит и сили. Дейностите, които всички ние извършваме, без значение в местната или националната власт, се отразяват на техния живот. Защото нека не забравяме, че дървото, което посаждаме сега, ще даде своите плодове след време. Те трябва да разберат, че имат шанс
да градят своето бъдеще и това на децата си. А какъв по-добър начин от това да им го кажем?! Да се изправим пред тях и да покажем, че ги зачитаме и вярваме в техните възможности?!
Не случайно двама от поканените гост лектори бяха младежи – Крум Зарков и Момчил Неков. Част от аудиторията дори би се обърнала укорително относно опита, който притежават. Но със своите поведение, знания и хъс за работа, те доказаха на участниците във форума, че възможностите са във всеки, който ги търси и се бори за тях.
Споделяйки своите практики, нашите гост лектори пробуждаха множество въпроси, което е знак, че отсрещната страна чува и се интересува. Наша обаче остава задачата да задържим този интерес и да продължим да показваме, че младите хора могат да бъдат част от решенията.
И да, форуми като този могат да постигнат реален успех. Това е мястото, където политиката се представя едно към едно с действителността. Нека си признаем, че в днешно време единствена алтернатива за достъп до информация са медиите. А в изключителната пазарна икономика, в която живеем, те вече не търсят обективност на новината, а нейното заплащане. За сметка на своите възнаграждения, не рядко биват използвани като манипулатор над обществото.
Време е да пресечем хумористичния образ на думата политика и да я представяме с истинското й лице и важност! Нека дадем шанс на младите хора да бъдат строители на бъдещето си, като им показваме, че могат и имат нашата подкрепа!

Благодаря ти за отделеното време и възможността да запознаеш публиката ни с този прекрасен форум! 

Аз също благодаря и бих искала да отправя огромни благодарности на нашите гост лектори – инж. Филчо Филев, Крум Зарков и Момчил Неков. Благодаря им, че въпреки ангажиментите и натоварения график, се отзоваха на поканата, насърчиха и обнадеждиха тази група млади хора да се развиват и отстояват бъдещето си!
Благодаря на Областния съвет на БСП – Варна, в лицето на председателя Цонко Цонев и народния представител Иван Иванов, за оказаното огромно съдействие относно организацията на дискусионния форум! Благодаря им, че вярват в младите хора, помагат със знанията и опита си, за да бъдем част от процеса за взимане на решения!
И не на последно място, бих искала да окажа и необходимия реверанс към националното ръководство на БСП. Реализацията на събитието и много други младежки инициативи са възможни благодарение на помощта и подкрепата, която оказват.
Българската социалистическа партия е нашият двигател към пълноценно развитие като млади хора и се надявам успешно да „предаваме нататък”!