Европейски младежки план

През изминалата седмица в Брюксел бе сложено началото на Европейския младежки план (European Youth Plan). Проектът бе стартиран от Сергей Станишев, членове на YES и на Партията на европейските социалисти, младежи от Младежкото обединение в БСП и активисти.
Събитието, с което беше открит мащабният проект, бе под надслов „Act for Youth”.

“Представете си студент, който завършва образованието си, но с години не може да си намери постоянна работа. Представете си дете, което расте без нито една книга. Представете си младеж, който никога не е ходил на театър, опера или концерт; родители, които не могат да осигурят прехраната на детето си или не могат да си позволят необходимото лечение. Не е трудно – защото това е суровата реалност за хиляди младежи и деца в Европа. В XXI век., в най-богатия континент, един от всеки пет младежи е безработен. Цяло поколение вече губи вяра не просто в политиката, а в собственото си бъдеще и в европейския проект. Ние, европейските социалисти, не можем да приемем тази реалност. Не можем да останем безучастни към тази несправедливост, наложена ни от години на напразни обещания и грешни прироритети на десницата. С Европейския План за младежта ние заявяваме, че е време да обърнем нова страница: недостигът на пари не може да бъде извинение за липсата на адекватни мерки.”
Това бяха думите на президента на ПЕС Сергей Станишев по време на старта на кампанията.

Европейският младежки план цели създаването на алтернатива за младите в Европа и оправдаването на тяхното вече затихващо доверие в европейските институции. Големият страх на младите е да се превърнат в „загубеното поколение” на Европа.

Проектът цели постигане на положителни резултати по четирите основни стълбове – борба с младежката безработица, увеличаване на образователната мобилност, по-широк достъп на младите до културата и осигуряване на детска гаранция срещу бедността.

Борба с младежката безработица

Планът предвижда създаването на постоянна младежка гаранция.
Младежката гаранция е инициатива, стартирана през април 2013 г. благодарение на Партията на европейските социалисти. Тя се състои в гарантирането на работно място, стаж или продължаващо обучение до четири месеца, след като всеки млад човек е завършил висшето си образование или е загубил работата си.

Младежката гаранция работи успешно от 2014 година насам, но вече среща затруднения, тъй като по-голямата част от бюджета  – 6 милиарда евро – е усвоен по план за двете години на проекта. Основната цел на Европейския младежки план по този стълб е да увеличи финансирането на проекта на 20 милиарда евро, гарантирайки удължаването му поне до 2020 г. Така става възможно и разширяването на кампанията с цел достигане до повече млади хора, на които да бъде осигурено развитие след завършване на висшето им образование.

Образование

Програмата за образователна мобилност „Еразъм+” е добър пример за това как Европа може да помогне на младите и да разшири светогледа им. Засега обаче тя е ограничена само до университетските среди и не работи на ниво училища. Европейският младежки план поставя за цел програмата да започне да навлиза и в гимназиалните курсове, давайки възможност на много повече млади хора да придобиват опит чрез обучение в различни страни в Европа. Така се постига „Еразъм+” за всички.

Достъп на младите до културата

Инициаторите на програмата целят да се разшири достъпа до култура на младото поколение.
От ПЕС настояват за овластяване на младите хора, чрез въвеждането на Европейската младежка културна карта – ваучер на определена стойност, който може да се изразходва за всякакъв тип културна проява по избор на младежа, който го притежава.

Детска гаранция

Според създателите на Европейския младежки план детската гаранция е изключително важна за развитието на бъдещите поколения европейци. Европейските социалисти целят на всяко дете от семейство с финансови затруднения да бъде осигурен достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, достойни жилищни условия и здравословна храна.

„Да действаме! Не можем да чакаме месеци или години!”
С тези думи Сергей Станишев постави началото на мащабния проект и борбата за подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на младите хора в Европа.

Членове на МО в БСП се включиха активно в старта на кампанията. Те споделиха мнението си, че Европейският младежки план е изключително важен и за България, тъй като проблеми като високия процент на младежка безработица и голямото количество на деца с базови здравни и образователни нужди са силно изявени в периферните райони на Европа.

Повече информация за Европейския младежки план можете да намерите тук:
www.youthplan.eu