младежка гаранция

Европейската младежка гаранция – случи ли се, има ли резултат?

На 7 декември 2015г. в сграда на Дома на Европа в София се проведе публична дискусия, посветена на темата “Младежка гаранция.”

„Когато през 2012 г. Партията на европейските социалисти (ПЕС) лансира идеята за Младежка гаранция, в Европа имаше почти 8 млн. млади хора без работа и без надежди за бъдещето.Никой не вярваше, че тази кампания ще доведе до конкретен резултат, но ние успяхме да се преборим както за разработването на политики, така и за отделянето на специален бюджет. Благодарение на нашата кампания ЕК отдели 6 млрд. евро за борба безработицата сред младите.”, заяви Сергей Станишев по време на откриването на събитието.

Резултатите две години по-късно: младежката безработица в ЕС през октомври 2015 г. е 20.0%, в сравнение с 21.7% октомври 2014 г. Но ние, европейските социалисти, искаме по-амбициозен резултат. Защото освен икономически и политически, този проблем е най-вече социален – младите хора в ЕС страдат от липса на самочувствие и перспектива, а младежката безработица е два пъти по-висока от следната за всяка държава. Затова ПЕС заедно с групата на социалистите и демократите в ЕП ще поискаме сериозен мониторинг за изпълнението на Младежката гаранция. ЕК и националните правителства трябва да положат още много усилия, за да дойдат добрите резултати.

За съжаление, в България този процес върви притеснително бавно, заради необходимостта от структурни реформи в образованието, прехода от училище към работа, макроикономически фактори и др. Ключово в този процес е образованието, но за съжаление, в бюджет 2016 парите за образование не се увеличават. Очевидно е, че образованието не е нито политичеки, нито финансов приоритет за това правителство.”

Това заяви евродепутатът и лидер на европейските социалисти Сергей Станишев, който днес беше домакин на конференция “Младежката гаранция – работа и образование за младите хора”, организирана с подкрепата на Информационното бюро на Европейския парламент в София.

Специален гост на събитието беше бившият еврокомисар по заетостта и социалните въпроси Ласло Андор, един от основните автори на идеята за Младежка гаранция. Той запозна участниците със специфичните проблеми на младежите на пазара на труда в Европа и представи в детайли функционирането на младежката гаранция. „В държави като България, Румъния, Хърватия, Испания, Италия, Кипър младежката безработица е над средното ниво и дълго време не спада. В България през октомври 2015 г. безработицата сред младежите е 21.5%. “

Андор обърна специално внимание на младежите, които нито учат, нито работят и не търсят активно работа, по относителен дял на които България се нарежда на едно от челните места в Европа. Бившият еврокомисар подчерта, че младежката гаранция не е инструмент, с който да се решат всички проблеми наведнъж, нито пък може да замести необходимите структурни реформи в свързаните сектори, но нейното прилагане има ясен положителен ефект за икономиките на страните в дългосрочен план. Той обаче изрази притеснение, че въпреки първоначалните окуражителни резултати, изпълнението на мерките е неравномерно сред страните-членки на ЕС, и не върви с нужната скорост.

Гълъб Донев, заместник-министър на труда и социалната политика, представи резултатите от изпълнението на младежката гаранция в България. Като ключови сфери на интервенция той открои идентифицирането на младежите, които не търсят активно работа и ангажирането им с продължаващо обучение или стажове, усилията за включване на малцинствените групи в пазара на труда и др.

Международната организация по труда е изчислила, че разходите за изпъление на младежката гаранция в Еврозоната възлизат на 21 млрд. евро годишно. Ефектът от гаранцията е виден, като се има предвид, че загубите на ЕС за младежите по експертна оценка на Европейската фондация за условията на живот и труд са стрували над 150 млрд. евро през 2011 г. От тази гледна точка в пъти по-малкото средства, които се отделят за младежката гаранция са успешна инвестиция, която ще намали загубите на ЕС.

Цялата дискусия може да гледате тук:

Източник: www.europarl.bg