pic1

Георги Ангелов: Работата на икономическата комисия към МО в БСП ще бъде намиране на реални решения за подобряване на живота на младите хора в България

Здравей Жоро, би ли се представил с няколко думи 

Здравейте, казвам се Георги Ангелов и съм на 22 години. Завършил съм Търговско банковата гимназия в София, а в момента съм последна година в икономическия факултет в УНСС

Ти си председател на комисията по Икономика и социална политика към Младежко обединение в БСП. Какви са предизвикателствата пред теб/комисията

Да! За мен е чест да бъда председател на тази комисия. Приемам работата си доста на сериозно и смятам, че много скоро ще успеем да намерим отговори на много от въпросите, които стоят пред нас младите в България, а именно: до кога ще сме с най-ниски доходи в цяла Европа? Какво можем да направим, ние младите, за да променим това чрез икономически механизми? До кога младите ще бъдем на втори план, защото ние сме тези, които имаме нужда от качествено образование. Имаме нужда от сигурност по отношение на доходите си, имаме нужда от помощ при започването на собствен бизнес. Не защото сме глупави, а защото сме млади, но с огромно желание за себедоказване.

Та предизвикателствата, които стоят пред нашата комисия са да привлечем и други млади българи, които ги е грижа за страната ни и заедно да изготвим план за преодоляване на икономическите трудности, които стоят пред нас. Хора, които, също като нас са избрали да останат в България и заедно да се борим със статуквото.

На първата среща на комисията по Икономика и социална политика повече от половината присъстващи не са от Младежко обединение в БСП. Как успяхте да привлечете толкова хора от различни сфери на дейност?

Много се радвам, че видях толкова хора с идеи готови да работят за каузата България. Предполагам, че младите искат да бъдат част от промяната и се радвам, че са я разпознали в лицето на Младежко Обединение в БСП.

Как оценяваш първата среща на комисията по Икономика и социална политика. Около какво се обедини комисията?

Смятам, че първата среща на комисията по Икономика и социална политика мина много успешно. Над 20 млади хора от различни сфери на икономиката бяха дошли, въпреки че срещата беше в неделя рано сутрин. След над 3-часово заседание се обединихме около 4 главни точки:

  1. Образование
  • Трябва да се вземат спешни мерки за установяване на връзката между учебните заведения и бизнеса.
  • Възтановяване на професионалните колежи и паралелки в училищата. Само по този начин ще се възтановят вече изчезващи професии.
  1. Заетост
  • Нужно е държата да подпомага и гарантира заетостта в слаборазвиващи се сектори.
  • Нужно е работодателите да инвестират повече средства в квалификацията и преквалификацията на своите служители.
  1. Предприемачество
  • Неоходимо е създаването на клъстери – места, където младите предприемачи, студенти, преподаватели да се събират и да обменят нужните опит, знания и дори партньорство по между си. Това е начина, по който ще се увеличи предприемаческата активност сред младите в България.
  • Ще стимулираме стажуването, защото само чрез подготвени кадри ще можем да увеличим икономически разтеж и доходите на населението.
  • Нивото на реалната работна заплата не отговаря на нуждите на младите хора. Благодарение на родителите си успяваме да „изкараме” месеца. Това е недопостимо и ще предприемем мерки с цел увеличаване на реалния доход. Вече подготвяме проекто закон, чиято цел е именно увеличаване на разполагаемите доходи.

Работата на нашата комисия ще бъде намиране на реални решения за подобряване на цялостната конюнктура в икономическата и социалната политика.

Един от основните проблеми на младите хора са ниските доходи. В тази връзка искам да те попитам, младият човек запознат ли е с правата си и може ли да отстоява себе си? 

Това, което забелязвам е, че масово младите хора не знаем правата си. Масово се съгласяваме да работим на по-лоши условия, само и само да имаме работа. До като свеждаме глава пред работодателите си и не изискваме нормални условия на труд и работна заплата ще продължаваме да бъдем най-бедни в Европейския съюз. Ако сами не защитим интересите си, в днешното управление на страната ни няма кой да го направи, за съжаление.

Работиш над индивидуален проект. Искаш ли да ни разкажеш малко за него?

Да, разбира се, разработвам платформа, чиято цел е да свързва БИО производители на земеделска продукция с износители на такава стока от цяла Европа. Наскоро спечелих и финансиране на идеята си от най-големия европейски фонд за финансиране на стартиращи предприятия в сферата на климатичните промени и социалното предприемачество.

 Посланието ти към младите хора е…

Посланието ми към младите хора е никога да не спират да дават надежда на обществото. Надежда за промяна. Днес повече от всякога то се нуждае от нас. Често опитите ни за навлизане в политиката са потъпквани от хора, които са прокарали дълбоко корени в местната и национална власт на държавата и, за които тя е само лост за лична облага. Такива хора петнят политическия живот в България. Единственият начин за справяне с този проблем е допускането на млади, мотивирани и можещи хора. Разбира се, това изисква много усилия и от наша страна. Никой не очаква да е лесно. Напротив, ще бъде трудно, но не и невъзможно.