гошето - Копие

“Младите хора се нуждаят от сигурност и перспектива!”

Георги Иванов Смилянов е от град Пещера. Завършил средното си образование в математическа гимназия “Константин Величков” – Пазарджик. Има бакалавърска степен по  „Макроикономика“ и магистратура – „Финансов мениджмънт“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Споделя, че обича футбола и колоезденето, а най-хубавите почивни дни са сред красивата българска природата. Общински съветник  мандат 2011-2015 – председател на постоянната комисия по просвета,младежки дейности,спорт и туризъм и секретар на постоянната комисия по бюджет и финанси в местния парламент. Кандидат за общински съветник в Община Пещера за мандат 2015-2019.

На много хора им звучи далечно това понятие „Младежка политика“. Има ли наистина такава политика на практика в нашата държава и какво представлява?

В нашата държава за младежка политика се заговори в последните години главно поради тежката демографска ситуация в България и липсата на перспектива за младите. Младите хора се нуждаят най-вече от сигурност и възможност за развитие, но за съжаление поради тежката икономическа криза в страната ни младите са обезсърчени и се чувстват отритнати от обществото. Това може да се промени чрез активна намеса от страна на държавната и местна власт чрез предоставяне на стимули и възможности за доказване и развитие на младите хора .

 

Напоследък, покрай наближаването на местните избори се заговори отново за проблемите на населените места. Каква е политиката на местната власт към младите хора? Има ли някакъв общ модел или рамка, по която се работи?

В по-малките населени места нещата са усложнени допълнително поради липсата на развита индустрия, което поражда висока безработица особено сред младежите. С малки изключения младежката политика в страната се реализира само „на хартия”. Приемат се множество планове и стратегии, които обаче не са съобразени с реалните потребности на младежите, липсва взаимодействие между институциите и младежките организации. Това трябва да се промени чрез по-добро и активно взаимодействие между заинтересованите страни и включване на младежи в изработването и реализирането на стратегиите, за да бъдат те действително полезни.

 

Какви са конкретните слабости на местната власт в отношенията си с младите хора? По какъв начин може за в бъдеще те да се преодолеят?

Контактът между местните власти и младите хора е минимален, което е причина за неразбиране на младежките проблеми. Това може да се промени чрез диалог и съвместни инициативи като създаването например на консултативни съвети за младежка политика към Общинска администрация, които да генерират идеи и дават предложения. По този начин и самите млади хора ще се чувства съпричастни към решаването на проблемите на общността. Подкрепата на доброволчеството също е една от формите на приобщаване на младежите. Положителна стъпка в община Пещера е назначаването на младежки медиатор. Неговата цел да търси младежи до 29 години,които са прекъснали образованието си и не работят и да ги стимулира и подкрепя да се върнат в образователната система както и да им помага да си намират работа чрез бюрото по труда и частния сектор.

Какво успяхте и какво не за изминалия мандат в местната власт

С колегите от групата съветници на БСП бяхме на разположение на всички граждани от община Пещера през 4-те години. Осъществихме множество срещи в училища, детски градини, социални центрове и клубове като се запознавахме с техните проблеми и постоянно търсихме решение. Мисля, че чрез няколкото групи в социалните мрежи успяхме да привлечем интереса на младите хора, които даваха много идеи, поставяха проблеми, мнения и предложения от които немалка част доведени до успешен край, други за съжаление не бяха решени.

Какво предстои, кои са най-важните приоритети, по които трябва да бъде продължено да се работи

Има няколко приоритета по които трябва да работи бъдещия кмет и общински съвет, а именно благоустрояването на община Пещера, подпомагане на туризма с цел превръщането на община Пещера в атрактивна туристическа дестинация и създаване на спортна и младежка инфраструктура. За тези цели трябва да се използват главно национални и европейски средства, както и разумно използване на местните приходи за реализиране малки проекти в отделните квартали на града и двете села. За подпомагане на младите хора трябва да бъде изработена и приета наредба за подпомагане на даровити деца.