Plovdiv2

Имат ли бъдеще младите лекари в България?

Близо три часа продължи срещата на тема „Имат ли бъдеще младите лекари в България“, организирана от д-р Любомир Паунов и Десислава Йорданова, членове на националното ръководство на Младежкото обединение в БСП. Тя се състоя в гр.Пловдив, х-л „Санкт Петербург“ на 17 май 2015г. Основната тема бяха проблемите на младите лекари и по- конкретно  Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Официални гости бяха д-р Емил Райнов – заместник-председател на Комисия по здравеопазване към 43-то Народно събрание, Георги Търновалийски – член на комисията по здравеопазване към 43-то Народно събрание, Георги Гьоков – член  на Комисия по здравеопазване към 43-то Народно събрание, народни представители от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ.  От страна на студентите участие взеха представители на АСМБ и студентски съвети към медицинските университети.

Всички се обединиха около становището, че Наредба №1 е направено твърде бързо и има прекалено много недостатъци. Сега започването на специализации се утежнява много повече в сравнение със старите нормативи. Свободни места за специализация има в болниците, а остава нередно това, да се налага те сами да финансират специализацията на младите лекари. Поставен беше въпросът и студентите да могат пълноправно да подписват клинични пътеки свързани с болничното лечение на пациентите.
Една от идеите, повдигната за обсъждане бе и общините да поемат заплащането на специализантите в местните общински болници, за да се избегне отлива на младите специалисти. Друг нерешен проблем се оказва и че във въпросната проблемна наредба няма и думичка за специализантите по стоматология. Необходимо е и приемането на правилник за прилагане на наредбата, тъй като тя сега може да се тълкува нееднозначно в голяма част от текстовете.

Народните представители се ангажираха всички предложения, излезли от страна на студентите да достигнат чрез тях до съответните институции и заедно да намерят най-правилните решения, които да дадат стимул на младите лекари да останат в България.

На срещата присъстваха още проф. д-р Мариана Мурджева  – зам. ректор международно сътрудничество и проектна дейност към МУ-Пловдив, Проф.д-р Иванка Костадинова, дм – ръководител СДО към МУ-Пловдив, Проф.д-р Красимир Мурджев, дм – народен представител към 42.НС, професор в катедра по специална хирургия към МУ – Пловдив и доц.д-р Георги Йорданов, дм – директор на МБАЛ Пловдив, бивш председател на Комисия по здравеопазване към Общински съвет Пловдив.