FB_IMG_1463563809566

“Искам система на образование, поощряваща всички студенти и докторанти”

Визитка: Мина Кутева е на 19 години. Завършила е Първа английска езикова гимназия в София през 2015 г. В момента е студент в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. става член на Студентски съвет към СУ „Св. Климент Охридски“. Става член на БСП през 2014 година, дни, след като навършва пълнолетие.

Министерство на образованието и науката взе решение за категоризиране на различни специалности и направления в българските висши училища като „приоритетни” и „неприоритетни” за държавата. Целта на МОН е стимулиране на определени специалности, чрез поощряване на обучаващите се в тях младежи. Това действие се осъществява през системата за награждаване с Европейски стипендии на отличилите се с добри теоретични знания и практически умения студенти. Така взетите от МОН мерки са меко казано непрактични.

Като млад човек и студент, аз одобрявам действия, целящи реформи в начина на обучение, подготовка и реализация на младите хора, които са избрали да останат и да се развиват в България. Важно за мен е да знам, че държавата подкрепя и улеснява процеса на обучение и развитие на всички студенти и докторанти.

Тази практика предполага, че държавата категоризира една специалност като „по-добра” или „по-важна” от друга. Това предразполага към демотивация на студентите, които биват смятани за „неприоритетни” за държавата.

Голяма част от младите хора в България са принудени да работят по време на обучението си, за да могат да се издържат. Чрез „орязването” на стипендиите в определени специалности, МОН принуждава много студенти с високи резултати и добри постижения да започват работа и на свой ред да „орязват” времето си за подготовка в университета. Властимащите „чертаят” пропаст между младите хора на България. Те ни казват, че една част от нас е по-маловажна от друга.
Аз искам система на образование, поощряваща всички студенти и докторанти, които полагат усилия да се учат и развиват на територията на страната ни. Аз искам система, която не омаловажава нито един млад човек и му дава равен шанс за развитие по специалността му. Аз искам да знам, че държавата вижда постиженията на младите и ги оценява чрез морална и финансова подкрепа. Аз искам държавата да уважава своето бъдеще!

Мина Кутева – член на НС на МО в БСП