iusy

Младежкият Социнтерн подкрепи резолюцията на младите български социалисти

През изминалия уикенд в Черна гора се проведе конгресът на IUSY (International Union of Socialist Youth) – най-голямата чадърна младежка организация, обединяваща мнозинството от младежки организации и структури на социалистическите и социал-демократическите партии по света. 
Основните цели на конгреса бяха да се приемат редица политически документи, рамкиращи дейността и принципите на организацията през следващите години, да се обсъди отчета на ръководството на организацията за работата им през изминалия мандат, да се избере ново ръководство на IUSY, да бъдат обсъдени и подложени на гласуване промени в устава на обединението, да бъдат приети нови организации членове на IUSY и др.

Младежко обединение в БСП в ролята си на пълноправен член на организацията бе представлявано от делегация в състав Николай Бериевски – секретар “Международна дейност” в ОБ на МО в БСП и Мина Кутева – секретар “Образование, студенти и медии” в ОБ на МО в БСП, които бяха официални делегати, както и Любомир Паунов – секретар “Здравеопазване” в ОБ на МО в БСП и Иван Карашъков – зам.-председател на МО в БСП – Пазарджик, които бяха гости на конгреса.

Делегатите на МО в БСП и ЕЛМА – другата българска младежка организация, която е член на IUSY, внесоха за разглеждане и гласуване резолюция, която описва ситуацията в България и предизвикателствата пред българския народ. Част от текста на резолюцията гласи “България е страната с най-ниски заплати в ЕС. Над 1 милион пенсионери живеят с едва 150 евро на месец. 2017 е годината с най-ниски нива на раждаемост от 1945 г. насам. Корупцията в България е по всички етажи на властта. Можем да ви дадем още много примери за ситуацията в България, но за нас по-важно е, че ние, младите социалисти искаме Вашата подкрепа за: Информиране на членовете на Вашите организации, както и партиите си за ситуацията в България. Ние силно вярваме, че Конгресът на ЮСИ е влиятелна платформа и приемането на тази резолюция е стъпка към – социална справедливост, свобода и демократичност!“

Резолюцията бе приета с пълно мнозинство от делегатите на Конгреса.

Делегацията взе активно участие в дейностите, съпровождащи конгреса, и защити принципите на МО в БСП по време на обсъжданията и гласуванията по различните точки от дневния ред на заседанието.

По време на срещата на делегациите от Черноморския регион представителите на България представиха актуалната политическа обстановка в страната и проблемите, които изпитва държавата в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

След представяне, обсъждане и гласуване за Президент на IUSY бе избрана Йохана Ортега Гирингели от Парагвай. Конгресът избра и 19 члена на Президиума на IUSY, председател и 4 члена на Контролната комисия на организацията, както и Генерален секретар.

Младежко обединение в БСП пожелава на новото ръководство на организацията попътен вятър и усилена работа в посока постигането на един справедлив и солидарен свят!