glasuvam

Кой, къде и за кого може да гласува на тези избори?

Най-важното политическо събитие на 2017г. за България, което ще предопредели идните 4 години и бъдещето на страната, предстои да се случи след по-малко от месец.

На 26 март 2017г. ще се проведат избори за Народно събрание с указ № 59 на президента на Република България. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017). Това означава, че на 26 март 2017г. всички ние можем да упражним конституционно си право на глас.

Кой има право да гласува?

В Република България имат право да гласуват хора които:

– са навършили 18 години към изборния ден включително
– не са поставени под запрещение
– не изтърпяват наказание лишаване от свобода

Ученици или студенти– редовно обучение (включително докторанти редовно обучение), се дописват в секция по техен избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на документ за самоличност и:

  1. Надлежно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка от учебното заведение със седалище в населеното място, в което се обучава ученикът/студентът;

2. Декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Къде мога да гласувам?

Ако имате постоянен адрес – в района на съответната избирателна секция. Ако имате настоящ адрес можете да гласувате в района на съответната избирателна секция, но е необходимо вписване по реда и в срока по чл. 36, ал. 1 от ИК.

Избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес на предстоящите парламентарни избори, могат да подадат заявление за това в съответната общинска администрация до 11 март 2017г.


За кого мога да гласувам?

Публичен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие за народни представители на 26 март 2017г. може да видите тук:

https://www.cik.bg/bg/ns2017/registers/parties