Младежката комисията по „ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” стартира своите заседания

В неделя младите социалисти стартираха с първо заседание на комисията по Икономика и социална политика. Както председателят на Младежкото обединение в БСП – Николай Бериевски заяви, комисията бе отворена за всеки млад човек, който има идеи и желание да се включи в политическия живот на страната.

Заседанието бе открито от председателя на комисията Георги Ангелов, който е член на Националния съвет на Младежкото обединение. Той сподели, че целта на първото заседание е всички присъстващи да се опознаят, да бъдат чути идеите и темите, които комисията трябва да засегне. Георги представи на аудиторията презентация, която насочваше вниманието на участниците именно към целите, които комисията трябва да си постави:

  • Какви икономически и социални проблеми срещаме ние младите в България?
  • Какво можем да предложим като решение?
  • Предизвикателства пред младежката заетост.
  • Предизвикателства пред младежкото предприемачество.
  • Предизвикателства пред гражданската активност.

Енергичната и изпълнена с различни идеи дискусия бе насочена основно върху желанията на младите хора в България и търсенето на подходящ механизъм за реализацията им.

Какво искат младите хора?

  • Работа;
  • Образование;
  • Пътуване /опознаване;
  • Доброволческа и гражданска дейност

Комисията по Икономика и социални политики разгледа и  Визията за България, която бе представена на 21- ви юли в НДК от председателя на БСП – Корнелия Нинова. Младите хора коментираха изложената част във визията свързана с Икономическото развитие на България и се обединиха, че тази комисия трябва да работи и да създаде продукт, който „да гарантира, че всяко българско дете има право на безплатно здравеопазване, образование, грижи, настаняване и подходящо хранене.” – както е описано в документите на БСП.