SandD

Конкурс за стаж в Европейския парламент

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент обявява конкурс за едно стажантско място за обучение по програма Франсис Валс на Групата на социалистите и демократите в ЕП.

Групата на социалистите и демократите предлага много възможности младите хора да се запознаят в рамките на стаж с нейната работа, както и с работата на Европейския парламент, което допринася за задълбочаване на интеграцията на гражданите в Европа.

 

В интерес на справедливостта всички стажанти групата получават стипендия. Те ще могат да следят работата на парламентарните комисии и да подпомагат дейността на групата в различните направления.

Кандидатите трябва:

– Да са граждани на страна-членка на Европейския съюз

– Да са минимум 18 и максимум 35

– Да споделят ценностите на европейските социалисти и демократи

– Да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз, както и много добро владеене на един от работните езици на социалистите и демократите (английски, френски, испански или немски)

Стажът е  петмесечен – от септември 2015г. до февруари 2016 г.

Заинтересованите младежи трябва да изпратят автобиография, копия от дипломи и сертификати и кратко мотивационно писмо „Защо искам да участвам в стажантската програма” до 24.05.2015 г. на следния адрес:

s-d.delegationbg@europarl.europa.eu , както и да попълнят онлайн формуляра на http://www.socialistsanddemocrats.eu/francis-vals-fund