Младежка среща - Бузлуджа-2009

Днес е Международният ден на младежта!

От името на Младежко обединение в БСП искаме да поздравим всички по случай Международния ден на младежта!

Днес отбелязваме ден, в който е важно да помислим за това от какво имат нужда младите, каква е тяхната визия за развитието на България и как политиците могат да направят тази визия реалност. Подобряването на условията за развитие на младите винаги е минавало през правенето на политики, а политиките в полза на младите винаги са били леви.

Българската социалистическа партия и МО в БСП в частност винаги сме говорили и сме работили в посока на левите решения, когато става дума за младите и тяхното развитие.

Отдавна говорим за равния достъп до качествено образование, подобряване на възможностите за реализация на младите в България, подобряване на условията за отглеждане на деца в страната и даване на шанс на младите да избират как искат да се развиват, имайки спокойствието, че държавата ги подкрепя в този избор и стои зад тях.

Внасяли сме безброй много законопроекти, организирали сме много кампании и инициативи, чрез които сме искали да сложим проблемите на младите на масата и да започнем тяхното решение. Тези ни действия продължават, защото за нас като младежка организация младите винаги са били приоритет.

Пожелаваме на всички успех в борбата от и за младите! Ние винаги ще се борим наравно с вас!

Честит Международен ден на младежта!