милена

“Член на БСП…от момента, в който навърших 18 години!”

Казват, че ако не познаваш историята и традициите в родината си, ще ти бъде трудно да бъдеш близо до хората и техните разбирания. Случаят с Милена Милошева, която завършва “Етнология” и “История” в СУ „Св. Климент Охридски” ,обаче, не е такъв. Тя не само вниква в народната психология, а и умее да решава или поне да поставя на дневен ред проблемите на всеки, който има нужда от нея. Младата жена спазва едно правило – усмихва се на живота, защото по думите й той е като огледало и веднага отвръща със същото.

Милена е от онези млади хора, които живеят с проблемите на връстниците си и мечтаят за промяна. Всъщност тя не е спирала да се бори за по – добра младежка политика и към момента работи като експерт по младежки дейности в НС на БСП. Признава, че това понятие звучи далечно на всички в България, но също така отбелязва факта, че правителствата на Сергей Станишев и Пламен Орешарски са започнали да градят реална младежка политика. Милена Милошева отчита като грешка, че към момента няма изграден общ модел за работа с младежите в страната. Също така подчертава, че една община не се счита за работодател, а това притеснява младите хора, които имат очаквания към тази институция.

Милена Милошева е общински съветник в Перник от две години и отчита работата си положително. Нейната битка винаги е била свързана с подобряване на градската среда- изграждане на детски площадки и нова инфраструктура. Събира заедно с млади майки от своя квартал подписка за възстановяване на детска площадка, която е входирана до кмета на общината; друга подписка – за ремонтиране на улици, също събрана заедно с жители на общината и поставена на вниманието на кмета; след редица трудности успяла да накара фирмата, грижеща се за сметоизвозването и сметопочистването да изпълнява задълженията си редовно, поне в района на един квартал с население 5000 души, макар, че все още тези проблеми „висят”; поставя и ще продължава да поставя въпроси за неподдържани улици, за проблеми с уличното осветление, за политиката по отношение на бездомните кучета, за обезопасителната пътна маркировка – пешеходни пътеки, светофари, изкуствени неравности. Нейните действия, както самата тя отбелязва обаче, винаги са били съобразени с решенията на групата съветници от БСП и коалиция.

Милена и нейните колеги от БСП винаги са настоявали сметоизвозването в Перник да се извършва от общинска фирма и по думите й в следващия мандат това трябва да бъде приоритетна цел. Най – младата общинска съветничка в Перник настоява за неутрализиране на проблема с бездомните кучета, изграждане на повече детски и спортни площадки и провеждане на спешни мерки за намаляване на скоростта в населените места, реализиране на водния цикъл и доизграждане на велоалея.

Ако отново бъде избрана за общински съветник, ще работи за създаването на “Програма за местни инициативи в Община Перник” за ангажиране на младите хора в общественополезни дейности и задължително за по – добра инфраструктура в населените места на общината. По нейна инициатива младежите на БСП от цяла Югозападна България организират акцията „СТОП на невниманието към по – малките квартали и населени места”, която принуждава общината да си свърши работата и да запълни изровени пространства на главни улици в малък квартал. Едно от желанията й в следващия мандат е да бъдат намалени или премахнати таксите за деца и младежи при ползване на общински спортни съоръжения.

 

Милена Милошева е родена в Перник през 1988 г. Завършва основното си образование в ОУ „Г. С. Раковски” в кв. Ралица, гр. Перник и средно в 157 – ма ГИЧЕ „Сесар Вайехо’, гр. София с профил испански език. Продължава образованието си в СУ „Св. Климент Охридски” със специалност Етнология. През 2013 г. защитава магистърската си теза по история в направление „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI – XXI век”, а в момента е докторант на самостоятелна подготовка. Член е на БСП от 2007 г., „…от момента, в който навърших 18 години”, както казва самата тя. Няма пропусната кампания, била тя за местни, национални, европейски или президентски  избори. Паралелно със заниманията с благотворителност, политически акции и мероприятия и ангажиментите в Общински съвет, Милена пише материали по исторически и културни теми, които могат да бъдат прочетени в сп. Ново време, академичният сайт www.viaevrasia.com и сп. Международни отношения.