arhiv360

Младите социалисти в България за европейските приоритети

След Европейските избори на 25 май, Млади европейски социалисти (ЙЕС), иницираха разработването на документ от 5 основополагащи приоритета , от гледна точка на младите социалисти и демократи от цяла Европа, които да залегнат в дейността и работата на европейските институции пред следващите пет години. За целта всяка една младежка организация, член на YES, имаше възможността да участва със свои предложения към документа.

Младежкото обединение направи свои предложения за допълнение на проекта, които бяха обсъдени, приети от ОБ на МО в БСП и депозирани в секретариата на ЙЕС.

В окончателния документ, залегнаха всички предложения на МО в БСП, а именно:

– Предприемането на мерки за намаляване на драстичните разлики в заплащането за еднакъв труд;

– За въвеждане на минимална работна заплата в ЕС, за всеобхватна европейска стратегия за реиндустриализация;

– За пълна и неограничена свобода на движение на европейските граждани в целия ЕС, за засилено регулиране на банките;

– За утвърждаване на стратегии за регионално развитие и подкрепа;

Пълният текст на документа можете да намерите тук