Младежкото обединение в БСП – София се срещна с представители на Дружеството за ООН в България

Срещата беше по инициатива на МО в БСП – София и на нея бяха обсъдени въпроси, свързани с това как двете организации могат да си партнират успешно в бъдеще. Това партньорство е едно естествено продължение на добрите работни отношения между неправителствената организация, каквато е Дружество за ООН в България, и представителите на политическата партия БСП, което вече е реализирано в рамките на Националния младежки форум.

Сред приоритетните теми, които бяха обсъдени на срещата са качеството на образованието в България, Програмата 2030 на Европейския съюз, която има за цел да се подпомогне премахването на бедността и включва амбициозен набор от 17 цели за устойчиво развитие до 2030 година. В тази връзка младежите, на срещата се обединиха около конкретни предложения за проекти, по които да си партнират, както инициативи и предложения, засягащи младите хора в България. Тепърва предстои някои от тях да бъдат организирани в близките месеци.