Desktop1

Николай Бериевски: „Трябва младите хора да генерират политики, а ние да бъдем изпълнителите им“

„Трябва младите хора да генерират политики, а ние да бъдем изпълнителите им“, с тези думи председателят на Младежко обединение в БСП откри първото заседание на младежкия Национален съвет в град Плевен.

Приоритетна точка от дневния ред на младите социалисти бе сформирането на публични комисии като основни работни органи. Това са- комисия по икономика и социална политика и комисия по образование, култура и здравеопазване.

„Вярвам, че публичните комисии са начина младите хора в България да бъдат участници в политическия живот. Има много компетентни хора, с познания и опит в различни области и това е нашата възможност да се допитаме до тях.“, бе категоричен Николай Бериевски.

Младежкото обединение гласува и Оперативно бюро. На срещата присъстваха над 80 млади социалисти от цяла България. Новоизбраното бюро се състои от:

Николай Пламенов Бериевски, Председател на НС на МО в БСП

Атанас Владимиров Атанасов, Зам.-председател по „Организационни въпроси“

Теодора Атанасова Халачева, Зам.-председател по „Парламентарна дейност“

Иван Петров Мандински, Зам.-председател по „Иновации и технологии“

Петко Емилов Димитров, Зам.-председател

Елина Георгиева Димитрова, Секретар по „Замеделие“

Мина Антонова Кутева, Секретар по „НПО и обучения“

Момчил Стефанов Неков, Секретар по „Европейска политика“

Ваня Георгиева Маникатева, Секретар по „Медии“

Трифон Руенов Панчев, Секретар по „Правосъдие“

Атанас Димитров Телчаров, Секретар по „Местна власт“

Богдан Мирославов Кирилов, Член

Павел Софрониев Пешов, Член

Руслан Владков Влаев, Член

Надежда Христова Мидюрова, Член

Официални гости бяха -Бойко Тодоров – зам.-председател на общинския съвет в Плевен, Диана Ботева – областен председател на БСП, Свилен Атанасов – общински Председател на БСП.