arhiv360

МО в БСП Благоевград се включи в националната кампания “Солидарно четене”

От 09.02.2015 г. до 19.02.2015 г. в Клуба на БСП Благоевград можете да дарявате книги, които на 20.02.2015 г. ще бъдат дарени на Читалище „Иван Чаушки” село Логодаж.
Младежката организация на на БСП Благоевград се включи в националната кампания “Солидарно четене”. Още в първия ден на кампанията книги дариха Областният председател на БСП Благоевград – Юлиян Гошев, както и Общинският председател д- р Владимир Пандев.
Днес читалищата продължават да играят своята съществена роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности, а също и благодарение на обстоятелството, че все още успяват да поддържат и развиват най-голямата мрежа от общодостъпни библиотеки в страната. За нас е важно да спомогнем за тяхното по-добро бъдеще развитие. Тази кампания има за цел да покаже, че солидарността, активните действия за справяне с несправедливостта в проблемните области на различните обществени сектори не е еднократно действие, което е продиктувано от конкретен повод, а е всекидневен ангажимент, който ние осъзнаваме и с вашата подкрепа желаем да изпълняваме като отговорни за бъдещето си граждани, преди всичко., казват от БСП.