МО в БСП – Перник с патриотична инициатива в подкрепа на културния чек

Младежко обединение в БСП – Перник откри дълго подготвян проект – изложба на тема „Българско Възраждане”. В рамките на мероприятието бяха представени портрети на видни български будители и дейци от епохата на Възраждането. Темите ,„патриотизъм” и „съхраняване на българската история” се откроиха на създалата се дискусия по време на днешното откриване. „Целта на тази изложба е всеки един гражданин да има възможността да се докосне до духа на патриотизма и любопитни факти около живота на великите българи, участвали в този период от нашата история. Тя е и нашият своеобразен младежки културен ваучер, като по този начин подкрепяме законопроекта на парламентарната ни група за осигуряване на културни ваучери за млади хора.”, споделиха от МО в БСП.

От страна на ръководството на БСП – Перник, събитието уважи Кирил Мирчев – заместник-председател.

Изложбата ще бъде на разположение на гражданите до края на месец януари 2018г. С тази инициатива младите социалисти надграждат своите патриотични кампании до сега и споделят, че тематичните изложби ще продължат – за да почитаме нашата славна история и тя да бъде достъпна и лесно възприемана от всеки.