arhiv360

Млади социалисти в Бургас отбелязаха 8-ми март с игра на боулинг

Младежко обединение в БСП – Бургас отпразнува 8 март с игра на боулинг в компанията на Николай Тишев – Председател на ОблС на БСП – Бургас. Специален гост на турнира беше и Момчил Неков – член на Европейския парламент от групата на Прогресивният алианс на демократите и социалистите(ПЕС). Със събралите се млади социалисти, Неков сподели подробности от работата си в Европарламента, като член на комисията по култура и образование, и в частност за предприетите от него действия за промяна в ”Европейската инициатива за младежта” в частта й за младежка гаранция изразяваща се в разширяване на възрастта от 25 до 30 годишна възраст. В разговора той посочи, че в България делът на младите хора между 18 и 24 години, които не работят и не учат е 22% и значително надхвърля средното за ЕС ниво от 13%. У нас е отчетен и най – високия дял на тези младежи,с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт. Делът на неактивните младежи е над 14% и е два пъти по – висок от средния за ЕС. Младежката безработица и преждевременно напусналите училище също са над средното за ЕС равнище. Ето защо сред основните предизвикателства пред Гаранцията за младежта в България са необходимостта от засилване на инициативите за обучение и разширяване на активните политики по заетост с цел откриване на кадри с подходящ профил. В аванс беше представено и предстоящото откриване на евро-офис „Солидарност” в Бургас от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. След срещата членовете на младежкото обединение в Бургас разпуснаха с игра на боулинг, като между всички участници символично беше разпределен награден фонд от 16 млрд. лева „Горанов дълг”.