Nekov2 (1)

Момчил Неков започва обиколка в област Сливен

                                                                                                                                                П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На 13-ти ноември от 17:00 ч. в читалището в село Младово, община Сливен, евродепутатът Момчил Неков ще даде старт на обиколката на мобилния офис в област Сливен. През септември екипът обиколи всички общини в Старозагорска и Габровска област. Заради местните избори мобилният офис временно спря дейността си, но сега отново е на път.

Кампанията има няколко цели, като първата е работата на евродепутата да стане по-достъпна за хората чрез тази своеобразна мобилна приемна. По този начин гражданите ще могат да поставят директно своите въпроси, които искат той да повдигне в ЕП.  Мобилният офис цели още да запознае хората с дейността и инициативите, които Неков организира – например националната кампания „Година на географските означения“. Инициативата цели в рамките на една година да състави регистър на българските храни и продукти, които отговарят и имат потенциала да бъдат регистрирани по европейската схема за качество на селскостопанските продукти и храни.

Екипът на мобилния офис ще бъде полезен на гражданите и с информация, свързана с възможностите, които европейските програми им предоставят и при какви условия могат да кандидатстват. Желанието на евродепутата е също така е да се свърже с неправителствени организации,  работещи в сферата на земеделието, културата, образованието и спорта, с които да си сътрудничи.

Подготовката на проекта за мобилен офис продължи повече от половин година и е опит да се улесни комуникацията между българските граждани и евродепутата. В обществото се знае малко за Eвропарламента и в частност за работата на неговите членове, но всъщност това е единствената институция, през която гражданите могат да влияят върху политическите процеси в ЕС. Това е законодателният орган на съюза и единственият, избиран пряко от европейските граждани.

Очакваме Ви!

 

За повече информация:

0889 202 889

0887 193 939