13886999_935641116545117_1246914298575712273_n

МО в БСП отбелязва международния ден на младежта

На 12 август отбелязваме международния ден на младежта.
Традицията започва на 17 декември 1999г., когато Общото събрание на ООН приема 12 август да бъде обявен за международен ден на младежта. Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи, като по този начин се предизвиква по-голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., одобрена от Общото събрание през 1995г. Денят се превръща в международен повод за отчитане и популяризиране на проблемите на младежта, както и въпросите, идеите и начина на живот на младите хора по света.

МО в БСП също ще се включи в отбелязването на международния ден на младежта с различни местни инициативи. Редица градски, областни, общински и районни организации ще отбележат повода с инициативи, дискусии и други видове кампании на теми, свързани с новото поколение българи. Събитията ще са под надслов “Младите а младите”. Приветстваме всички, които искат да се включат, да отбележат деня и да популяризират проблемите и вижданията на младото поколение на България!