tanyabalova

МО в БСП с активно участие на едно от най-големите младежки събития в България

Младежкото обединение в БСП участва със свой представител в събитието, в лицето на Симона Николова, член на МО в БСП – Етрополе.

 

Национален младежки форум (НМФ), в партньорство с Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и със сътрудничеството на Фондация “Фридрих Еберт”, селектира 100 представители на младежкия сектор в страната, експерти от различни области на социалните иновации и дигиталните технологии, за Националната конференция: „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“.

Националната конференция ще се проведе от 28-и септември до 2-ри октомври.

От младежите ще се очаква да посочат кои са основните умения, нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.

Събитието има няколко основни цели. Една от тях е  да дефинира основни понятия – цифрова грамотност, умения и трансверсални умения. Също така цели да посочи как и къде могат да бъдат набавени тези умения и пред какви предизвикателства можем да се сблъскаме при тяхното развитие. Освен това, активностите в рамките на събитието ще запознаят участниците със свободния пазар на работна сила, програмите за предприемачество (предоставяни от АЗ и Бюра по труд) и европейския мащаб на пазара на труда. Ще бъде изведено и значението на образователната инфраструктура като среда за развитие на умения.

В рамките на конференцията ще бъдат включени 5 панела, които ще обхванат различни теми, свързани с предприемачеството, дигиталната и социалната програми на Европа и физическата среда, в които се развиват дигиталните умения.

В конференцията ще участват редица експерти като Димитър Димитров от MoveBG, Байчо Георгиев от 9Academy, Ангел Спасов,  който е директор на Национален център за дигитална култура към НДК, както и много други.

Българският евродепутат Момчил Неков ще участва в кръгла маса на тема „Да подготвим Европа за бъдещето – дигитални умения за всички“, на която ще се дискутират различни начини за съвместна работа заедно, с цел укрепване на човешки капитал, заетост и конкурентоспособност.

Всички участници в конференцията получават безплатен 3-месечен абонамент за облачно пространство от официалните партньори iCloud. В специално организирано пространство на „облака“, всички участници ще могат да се запознаят детайлно с панелистите на конференцията.

С тази конференция организаторите се надяват да повишат информираността на младите хора, свързани с дигиталните умения и необходимостта от такива и да допринесат за тяхното развитие.