knivka

Наръчник на ученика и студента – къде и как мога да гласувам?

Ако си ученик или студент в редовна форма на обучение, но нямаш времето да се върнеш и да гласуваш в своето населено място, ние ти представяме информация за това как можеш да го направиш в града, където учиш и живееш в момента!

Да започнем с основното:

При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България всеки избирател, който е ученик или студент в редовна форма на обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, ако то е различно от населеното място по постоянен адрес.

А сега за деня на гласуването:

Когато отидеш да гласуваш, трябва да представиш на членовете на избраната от теб секция документ за самоличност, надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка и декларация по образец, че не си гласувал/а и няма да гласуваш на друго място. Декларацията можеш да намериш в сайта на ЦИК при въпрос №16: https://www.cik.bg/bg/pvr2016/voters/faq .

Процесът на гласуване не е много по-различен от този при нормални обстоятелства, но ето малко информация какво ще стане в избирателната секция:

Ще впишат името и данните ти в допълнителната страница на избирателния списък. Декларацията, която трябва да предадеш ще бъде приложена към избирателния списък. По време на гласуването ученическата или студентската ти книжка остава в секционната избирателна комисия заедно с документа ти за самоличност. След като се подпишеш в избирателния списък в ученическата или студентската книжка се вписва датата на изборите и се отбелязва, че си гласувал/а. Книжката ще се подпише от председателя или секретаря и от един член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, след което ще ти бъде върната заедно с документа ти за самоличност.

Надяваме се тази информация да е изчерпателна и да ти помогне в процеса на гласуване. Твоят глас е от значение, избирай умно!

Снимка: www.varna.utre.bg