Нашествие на младежки работници във Варна

Младежкото обединение в БСП взе участие в седмата Национална младежка среща, организирана от Младежкото сдружение за мир и развитие на балканите (МСМРБ) във Варна. Тази година темата на срещата бе младежкият работник – неговата роля, функции и разпознаване в обществото. Над 100 младежи от различни организации от цялата страна дебатираха по темите за профил и разпознаване на младежкия работник, ползи и качество на младежката работа, стандарти и резултати, както и ролята на НПО в процеса на превръщането му в професия.

„Младежката работа има допълваща роля към формалното образование, тя се фокусира върху личностното и професионалното израстване на младите хора.“, споделиха младежите от БСП. „Младежката работа е постоянство, отдаденост, кауза. Обществеността ще я разпознае тогава, когато разбере каква е нейната полезност“, допълват те.

В последния ден от срещата бе организирано 11-тото Национално младежко изложение, в което организациите показаха своите дейности, проекти, цели и методи за включване на младите в обществените процеси. „Огромно удоволствие е да разчупим стереотипите за младите и да покажем, че те са градивен и консенсусен партньор при провеждането на младежки политики“, коментираха участниците. В представянето на Младежкото обединение участие взеха и младежите от БСП Варна. Изложението уважи проф. Анелия Клисарова, министър на образованието в кабинета на Пламен Орешарски, с усилията на която Варна спечели титлата „Европейска младежка столица 2017“. На изложението присъства и Красен Кралев, министър на младежта и спорта.

Резултат от четиридневната работа бе политически документ, който да бъде разгледан на най-високо ниво, с цел валидиране на професията „Младежки работник“ . Документът включва описание и анализ на опита, който младежкият работник трябва да има, неговите задължения и отговорности и какви биха били изискванията.