32266875_971887519642567_7281996834233384960_n

Младежко обединение в БСП ще проведе първия си Национален съвет в Плевен след IV-та Национална отчетно-изборна конференция

На 16.06.2018г. (събота) в град Плевен ще се проведе първият Национален съвет на Младежко обединение в БСП след провелата се IV-та Национална отчетно-изборна конференция. На срещата ще присъстват над 80 млади социалисти от цяла България. Официални гости ще бъдат-Бойко Тодоров – зам.-председател на общинския съвет в Плевен, Диана Ботева – областен председател на БСП, Свилен Атанасов – общински Председател на БСП.

Членовете на Националния съвет на Младежко обединение в БСП ще гласуват Оперативно бюро и работни органи. Новоизбраното ръководство ще работи по политики в направления свързани с образование и култура, неправителствен сектор, Европейски въпроси, законодателни проекти, и др.

В дневния ред на младите социалисти е предвидена и точка по формиране на комисии в двете основни направления- икономика и образование.