arhiv360

Младите социалисти с обучение за проблемите на местното самоуправление

На 21 и 22-и март в Перник се проведе обучение на МО в БСП на тема „Регионална политика и местно самоуправление”. За участие в семинара дойдоха младежи социалисти от Югозападна България, както и националното ръководство на Младежкото обединение. „Главните теми са за формирането на общинските бюджети, използването за благоустрояване на дадена община на европейските програми и проекти и прилагане на младежки политики в местното самоуправление. Залагаме на тези млади хора – участници в семинара, всички с експертна подготовка в своята област,като на следващите кандидати за кметове и общински съветници. Искаме също така, младите хора в Перник и страната да научават от своите връстници от БСП за какво става дума, когато се говори за приемане на общински бюджет, за капиталови разходи, за отчети по европейски програми и общински планове за развитие. Информираността на младите, а и не само на тях, е от изключителна полза за цялото общество.”, казаха от пресцентъра на БСП. Обучението бе открито с приветствие от областния и общински председател на БСП Перник Ненко Темелков и председателят на МО в БСП Вероника Делибалтова. Лектори на семинара на Младежкото БСП са Ия Петкова – преподавател в Софийския университет, Габриела Величкова – общински съветник в гр. Своге, Асен Балабанов – общински съветник в Благоевград, Елеонора Петрова – също общински съветник, Явор Симеонов – медиен секретар на МО, Александър Димитров – докторант в СУ и др.