Обучение на Младежкото обединение в Сливен

Младежкото обединение в БСП – Сливен, съвместно с „Младежки център за неформално образование” – Сливен организираха за членовете на МО в БСП – Сливен обучение на тема “Посредничество и водене на преговори – формиране на екип”. Трейнингът се проведе на 17.05.2015г. в залата на хотел „Кредо”. Треньори бяха Таня Евтимова и Ана Маринова от МИКЦ – Сливен.

Младежите от МО – Сливен имаха възможност да научат повече за воденето на преговори, правилата и етапите на подготовка, както и да упражнят уменията си в симулационни игри.

Всички участници успяха да научат по нещо ново и да надградят уменията си както във воденето на преговори, така и в управлението на екипната работа.

В заключителната част на обучението се планира и следващото съвместно събитие на МО – Сливен и Младежкия Информационно –Консултантски Център (МИКЦ) – Сливен, с което да продължи съвместната работа между двете организации.