Онлайн приемна

Сподели идея!
На тази страница, вие може да дадете предложение за подобряване на вашето населено място или да споделите проблем, чието решаване е от компетентност на местната власт.
Всяко ваше предложение или сигнал ще бъде изпратено до нашите кметове, общински съветници, кметски наместници.