Днес се проведе финалната среща от стажантска програма “ОпоЗнай ни!”

Всяко хубаво начало има и своя край. Днес отбелязахме края на първата стажантска програма от проекта „ОпоЗнай ни!” с оглед да бъдат проведени и други такива в бъдеще. Стажантите представиха своите индивидуални задания, които получиха от ръководителите на отделите, в които се обучаваха през месец ноември, и респективно, получиха обратна връзка за работата си. Кирил Добрев зам-председател на НС на БСП връчи сертификати на стажантите и им пожела да бъдат по-политически отговорни.

Обменихме впечатления и идеи за подобряването и развитието на програмата. „Работата е доста подредена, което приятно ме изненада”, сподели Диляна, която беше в екипа на направление „Парламентарна дейност”. „С много добри впечатления съм от международния отдел, защото е много енергичен и динамичен. Там работят млади хора, които могат да мотивират”, сподели Искра, която бе част от международния отдел.

Вероника Делибалтова, председател на МО в БСП, пожела на завършилите проекта стажанти да бъдат по-смели и решителни в постигането на мечтите и целите си.