Brussels

Осем младежи и девойки от област Перник посетиха Европейския парламент по инициатива на Момчил Неков

Осем младежи и девойки от област Перник посетиха европейски институции в Брюксел, след като спечелиха конкурс за есе, организиран от Момчил Неков. Младият евродепутат стартира инициативата „Вашето мнение”, именно от Перник. Темата на конкурса беше „Европейският съюз и бежанците – начини за справяне с кризата”.

В Брюксел младите хора посетиха Постоянното представителство на България в ЕС, а след това Европейския парламент, където се запознаха с технологията на вземане на решения от евродепутатите и с цялостната работата на парламента.

Вторият ден от посещението премина отново в Европейския парламент, където участниците се включиха в Кръгла маса „Съвременното културно наследство в риск”, организирана от Момчил Неков. Беше представен проектът на арх. Дора Иванова за възстановяване на Дом – паметника Бузлуджа като музей на българската история през вековете, както и идеята на арх. Делчо Делчев за модернизиране на паметника „1300 години България”. Отделно, представители на европейски културни институции разказаха за чуждестранен опит в сферата на опазването на културното наследство.

Отговорникът за групата от Перник, Милена Милошева сподели, че има отлични впечатления за организацията на посещението от страна на депутата в ЕП – Момчил Неков и неговия екип. „Смятам, че подобен тип конкурси за посещения в Европейския парламент трябва да продължат. По този начин се дава възможност на всички да участват и да спечелят. В нашата група имаше инициативни млади хора от Перник и Радомир, които споделиха директно своето мнение по една наболяла тема за Европейския съюз – бежанците. Този подход на Момчил Неков означава, че той действително се интересува от мнението на гражданите – нещо много важно за един политик.”, допълни тя.