newLogo

Отворено писмо от младежите в БСП Велико Търново към министъра на културата и кмета на Велико Търново

Уважаеми г-н Рашидов,

Уважаеми г-н Панов,

Велико Търново е градът, при който концентрацията на история, култура и величие няма аналог в Европа. Тук са събрани Античност, Средновековие, Възраждане и съвременност-четири епохи, които създават магическото усещане в старата столица на България. Културното и историческо наследство на Велико Търново обаче трябва да бъде съхранявано, промотирано и поддържано.

Със съжаление искаме да Ви уведомим, че голяма част от къщите в старата част на Велико Търново са в плачевно състояние. Те са архитектурен ансамбъл- паметник на културата, формиращи облика на старата българска столица. Това са къщите, които десетилетия вдъхновяват поети, художници, гости на града. За никого не е тайна, че старата част във Велико Търново се нуждае от план за развитие. Към момента общинската администрация бездейства по този въпрос и си затваря очите за проблемите. Черната статистика обаче показва, че ежегодно във Велико Търново рухват десетки къщи. С просто око вече се виждат празните пространства в културния ансамбъл на града, разбитите фасади, падащите тухли и керемиди. Такива примери са десетки, а най-яркият от тях е състоянието на сградите по една от емблематичните улици- „Опълченска”.  Трасето е вход за старата столица от международния коридор Русе – Свиленград и посреща всички гости на града със смразяваща гледка от съсипан асфалт и рушащи се старинни сгради. Един недостоен пример за опазването на българските традиции и национални ценности.

Младежкото обединение в БСП – Велико Търново изразява своята тревога и за родната къща на революционера Иларион Драгостинов в с. Арбанаси, чиято реставрация започна от Стефан Данаилов, но не беше завършена от правителството на Бойко Борисов. В момента положените основи се рушат, а автентичната конструкция рухна преди няколко години.

Ние считаме, че Община Велико Търново и държавата в лицето на Министерство на културата трябва да вземе спешни мерки за запазване на сградите в старата столица на България.

Уважаеми г-н Рашидов, уважаеми г-н Панов, нито един български гражданин няма да приеме обяснения и оправдания, че къщите са частна собственост и всеки стопанин е длъжен да ги поддържа. Нито един великотърновец няма да се съгласи с Вас, че бездействието на държавата и респективно на общината може да бъде оправдано с прехвърляне на отговорността. Няма да приемем отговори, че държавата не отговаря за частни имоти и обратно, че общината няма как да се грижи за държавното имущетво. Всички ние живеем в една страна, където общото благо  и опазване на националните ни ценности са по- важни от административните документи, с които боравите.

Напомняме Ви, че споменатите къщи са част от наследството на дедите ни, те са символ на българското величие и дух. Бездействието и подобно отношение на държава и община към такива паметници на културата буди разочарование във всички жители на старата столица. Разочарованието обаче е най-вече сред младите хора, които няма как да се докоснат до онези светини в българската история, създаващи нашата национална идентичност.

Вярваме, че с това писмо, Министерството на културата и Община Велико Търново ще вземат спешни мерки за съхраняването и възстановяването на историческите ни ценности. Защото Младежкото обединение в БСП – Велико Търново счита, че българската история и национално самочувствие са по-важни от ограничения бюджет за култура в България.

С уважение:

Младежко обединение в БСП – Велико Търново