Младите социалисти от област Пазарджик с гневно писмо срещу Валери Симеонов

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

О Т  В О  Р  Е  Н О    П  И  С  М  О

                 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

                Поводът за писмото е публичното заявление на лицето Валери Симеонов направено в ефира на собствената му телевизия, докато последният заема висш държавен пост, а именно вицепремиер на Република България.
Направеното заявление, в публичното пространство от лице на което е възложено да изразява и представлява интересите на българския народ се явява абсолютно недопустимо от морална и етическа гледна точка. Когато властта в лицето на един Вицепремиер премине границата на човечността и хуманността , потърпевшите от тази наглост и подигравка трябва да бъдат подкрепени. Изказването на господин Симеонов е в жесток принципен разрез с нормите на поведение,които трябва да спазва един защитник на народните права и законодател.
Ние, младежите от БСП област Пазарджик категорично заставаме зад позицията и исканията на майките на деца с увреждания. Тези деца заслужават по-добър начин на живот и най-вече по-добро отношение, разбиране и подкрепа!
Категорично упрекваме модела на поведение на господин Симеонов и настояваме да понесе политическата отговорност за думите си! А отговорността в този случай се свежда до публично извинение и незабавно депозиране на оставка!

 

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА
МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ
В БСП – ПАЗАРДЖИК