%d0%b4%d0%b4%d1%81

По-нисък данък за детските стоки – на фокус е демографската криза

С решение на Националния съвет на МО в БСП от 08.10.2016г. организацията започна събиране на подписи в подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДДС, внесен от ПГ на “БСП – Лява България”. Целта на подписката е популяризиране на законопроекта и поставяне на проблема с демографската криза на преден. Според данни на НСИ, за 2015 има 1635 по-малко родени деца в сравнение с 2014 или 65 950 души. Толкова малко деца има родени само през 1997 и 1998 г., с други думи през 2015 година България отбелязва едно от най-ниските си нива на раждаемост през последните 70-80 години.

ПГ на БСП Лява България внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност за намаляване на данъчните ставки на детските дрехи, храни и лекарства на 07.04.2016г. с Вх. №654-01- 50. Становището на Комисията по труда, социалната и демографската политика по този законопроект е той да не се приема. Законопроектът предстои да бъде обсъден на първо четене в Народното събрание.

По същество той предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка от 20 на 5 % за храни за кърмачета, преходни храни, пелени за еднократна употреба за бебета, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждане, детски седалки за автомобил, доставка на услуги за домашни грижи, както е домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни лица и лица с трайни увреждания. Ние вярваме, че това е крачка към решаване на един от най-тежките проблеми за страната ни, а именно демографската криза. Докато този проблем не започне да среща разбиране във всички парламентарни групи и институции и не се предприемат мерки за увеличаване на раждаемостта, България ще обезлюдява все повече и ще отчита още по-негативни данни в статистиката си.

Диференциране на ДДС е позната практика в европейските държави, храни от първа необходимост, книги, учебни пособия, лекарства, детски стоки се облагат със значително по-ниски данъци.

19

До момента от страната са се подписали над 10 000 човека. Работата по подписката продължава.

Младежкото обединение в БСП призовава всеки, който иска да се включи в нашата кауза, да се подпише в подкрепа на този законопроект. Можете да го направите в клуба на МО в БСП във вашия град!