Ползотворни и зареждащи два дни за младите социалисти от район ‘’Подуяне‘’ София.

В базата на Центъра за развитие на човешките ресурси, район Кремиковци, София, 25 новоприети членове на районната организация, проведоха заключителният си модул, който е част от серия обучения, организирани от РС на БСП, с цел подготовка на кадри в района.

Темите, с които младите социалисти завършиха обучението си бяха Предизвикателствата пред ЕС след председателството на България” – представена от Кристиан Вигенин – секретар на ПГ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, зам. ръководител на Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа;

“БСП – кондиция и организация на Градската партийна организация” – с участието на Христо Проданов – зам. председател на ГС на БСП; ‘’Предизвикателствата пред Младежкото обединение в БСП – политики, цели” – изнесена от Елеонора Петрова – член на НС на БСП, НС на МО в БСП и районен председател на младежката организация в ‘’Подуяне’’, Мина Кутева – секретар на НС на МО в БСП с ресор НПО и обучения и Петко Димитров – зам. председател на НС на МО в БСП и районен председател на младежите социалисти в район ‘’Сердика’’ .

Основни процедури в изборния ден” – с лектор Емил Войнов.

Като кандидат за председател на ГС на МО в БСП, Петко Димитров представи и своята визия за развитието на младежката организация на градско ниво.

Работата в екип бе най – забавната част от двудневното обучение. Ресорният секретар по обучения Мина Кутева, организира ролеви игри, от които всеки излезе с роля и усмивка.

‘’Районната организация на БСП ‘’Подуяне’’ е лидер между организациите в София, с най – много членове в младежка възраст. Само от началното на тази година сме приели 20 млади социалисти. Много разчитаме на младите хора в района и ще продължаваме да работим за още по – голямо разширяване на младежката организация и нейното влияние.’’

/Заяви председателят на РС на БСП Подуяне – Веселин Гъжев/